Socialinė parama darbuotojams
2011-01-04, 09:13
Pagal Šiaulių universiteto kolektyvinę sutartį Nr. 4 priklausančios socialinės garantijos 
  1. Darbuotojo mirties atveju darbdavys išmoka 10 MGL dydžio pašalpą, suteikia transportą laidotuvėms.
  2. Mirus darbuotojo artimiesiems (vaikui, žmonai ar vyrui, motinai, tėvui) išmokama 5 MGL dydžio pašalpa.
  3. Universiteto darbuotojams 50, 60, 70, 75, 80 metų jubiliejaus proga išmokama  atitinkamai 500, 600, 700, 750, 800 Lt dydžio vienkartinė piniginė išmoka, o 5 MGL dydžio vienkartinė piniginė išmoka – pažymint darbo Universitete 20, 25, 30, 35, 40, 45 ir 50 metų sukaktį, esant darbo užmokesčio ekonomijai.
  4. Darbdavys apmoka 30% darbuotojo sanatorinio kelialapio kainos, esant darbo užmokesčio ekonomijai.
  5. Universitete pagrindines pareigas einančio darbuotojo šeimoje gimus vaikui, skiriama 500 Lt pašalpa.
  6. Atestuotiems mokslo ir pedagoginiams darbuotojams, išdirbusiems Universitete 20 ir daugiau metų, su kuriais nebepratęsiama (nebesudaroma nauja) darbo sutartis tuo pagrindu, kad darbuotojas nelaimėjo konkurso eiti tas pačias pareigas arba jam nebuvo skelbiamas konkursas, išmokama 4 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka.
  7. Dantims gydyti ir protezuoti bei sunkių ligų atveju darbdavys išmoka 500 Lt dydžio pašalpą, esant darbo užmokesčio ekonomijai.
  8. Likus 2 mėnesiams iki dėstytojo ar mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos rektorius raštu jį informuoja apie konkurso skelbimą arba konkurso neskelbimo motyvus.
 


© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius