Studijų sistema
PDF Spausdinti El. paštas

Šiaulių universitete vykdomos trijų pakopų (bakalauro, magistro ir doktorantūros) studijos. Galima studijuoti nuolatine ir ištęstine forma. Universitetas vykdo perkvalifikavimo, tęstines, nefomaliąsias, laipsnio nesuteikiančias, papildomąsias (išlyginamąsias),  ir nuotolines studijas, kvalifikacijos tobulinimo. Priimami studentai baigę kolegijas. Galima studijuoti atskirus studijų dalykus, modulius, derinti studijas ir darbą, studijas ir šeimą.

Siūlomos visų 6 studijų sričių studijos: biomedicinos, socialinių, humanitarinių, fizinių, technologijos mokslų ir menų.

Bakalauro studijose šalia pagrindinių galima rinktis kitos studijų krypties gretutines studijas ir per tą patį laiką įgyti platesnį išsilavinimą – gauti dviejų krypčių bakalauro diplomą, pasirengti kitos krypties magistrantūrai.

Universitete siūlomos jungtines studijų programos su kitais Lietuvos ir užsienio šalių universitetais. Per tą patį studijų laikotarpį įgyjamas jungtinis bakalauro laipsnis ir gaunamas dviejų aukštųjų mokyklų diplomas!

Paskaitose dėstytojai pasitelkia naujausius studijų metodus, kurie susieja teoriją ir praktiką.

Akademinis procesas vykdomas pagal studijų kalendorių, akademiniuose padaliniuose pagal iš anksto suderintus ir paskelbtus tvarkaraščius.

Pažangūs studentai gali individualizuoti savo studijas sudarydami individualų studijų planą, grafiką ar programą.

Sudaromos puikios sąlygos ne tik studijoms, bet ir studentų savivaldai, meninei saviraiškai, sportui. Studentai įtraukiami į mokslinių centrų veiklą, suteikiama galimybė dalyvauti įvairiuose projektuose. Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, todėl nesunku rasti praktikų vietas. Kasmet įvairiose srityse aktyviausi studentai apdovanojami partnerių įsteigtomis stipendijomis. Studijų metu sudaromos sąlygos išvykti studijuoti, stažuotis ar atlikti praktiką užsienio aukštojo mokslo institucijose.

Šiaulių universitetas yra prisijungęs prie vieningos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS). Universitetui suteikta diplomo priedėlio etiketė.

Studijos visų amžiaus grupių žmonėms, mokslo ir kultūros pažangai, Lietuvos ateičiai, Šiaurės Lietuvos regiono kultūros ir ūkio plėtotei, kiekvieno žmogaus tobulėjimui!

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius