Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimas
2009-07-09, 10:06


ŠU darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisija
sudaryta iš nuolatinių narių, skiriamų mokslo metų pradžioje vieniems metams, kurios paskirtis – nagrinėti ginčus tarp darbuotojų (-o) ir studentų (-o) dėl Mokslo ir studijų įstatyme, Šiaulių universiteto statute ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo, kurių nepavyko sureguliuoti derybomis ar administracine tvarka. Komisija veikia pagal Senato patvirtinus ŠU darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus.

  • * 2014 m. spalio 29 d. ŠU Rektoriaus įsakymas  „Dėl darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuolatinių narių skyrimo" (parsisiųsti)

  • * Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai (parsisiųsti)
 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius