2011 m. spalio 24 d. ŠU Rektoriaus įsakymas Nr. V-92 „Dėl praktinio mokymo sutarčių tvirtinimo" (atsisiųsti).

Įsakyme pridedamos:
  • Studento praktinio mokymo sutartis (atsisiųsti).
  • Studento praktinio mokymo sutartis (anglų kalba).
  • Klausytojo praktinio mokymo sutartis (atsisiųsti).
  • Studento kooperuotų studijų modulio praktinio mokymo sutartis (atsisiųsti).
  • Klausytojo kooperuotų studijų modulio praktinio mokymo sutartis (atsisiųsti).
  • Erasmus programos studento praktikos mobilumo sutartis (atsisiųsti).

2013 m. liepos 8 d. ŠU Rektoriaus įsakymu Nr. V-496 patvirtinta Šiaulių universiteto praktikos organizavimo tvarka (atsisiųsti)

Šiaulių universiteto sutartys su progimnazijomis, gimnazijomis, bendrojo lavinimo mokyklomis.
Skaityti plačiau
Siūlomos praktikos vietos

Dėl galimybės studentams atlikti praktiką UAB „Advelita“ įmonėje.
Skaityti plačiau

Dėl studentų praktikos atlikimo LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje.
Skaityti plačiau

Dėl galimybės studentams atlikti praktiką valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje.
Skaityti plačiau

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius