Individualios studijos
PDF Spausdinti El. paštas

Universitetas sudaro sąlygas studentui studijuoti pagal individualią studijų programą, parengtą pagal Universitete veikiančią ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą studijų programą.

Studijuoti pagal individualią programą turi teisę baigusieji kolegijas, ypač pažangūs studentai, neįgalieji, auginantieji vaikus, studijuojantieji po dalinių studijų užsienio aukštosiose mokyklose, užsienio aukštųjų mokyklų studentai ir kiti, gavę fakulteto dekano (instituto direktoriaus) leidimą studijuoti individualiai.

Individualią studijų programą studento prašymu parengia atitinkamą programą kuruojanti katedra, tvirtina fakulteto taryba.

Užsienio aukštosios mokyklos studentui, atvykusiam dalinių studijų į Universitetą, individualią studijų programą studento, Tarptautinių programų ir ryšių tarnybos arba dekanato prašymu parengia atitinkamą programą kuruojanti katedra (-os), tvirtina fakulteto (-ų) dekanas (-ai) arba studijų prorektoriaus sudaryta komisija.

Individuali studijų programa – studijų programa, sudaroma remiantis esamų studijų programų pagrindais studentui, kuriam fakulteto dekano (direktoriaus) leista studijuoti pagal individualią studijų programą.

Individualus studijų grafikas – su studijų programą kuruojančia katedra ir dekanatu suderintas laikinas (dėl studento ligos ar kitos svarbios priežasties) studijų ir atsiskaitymų už tarpines užduotis grafikas, leidžiantis studentui lankyti auditorinius užsiėmimus kitu laiku, studijuoti kita forma.


Dokumentų formos:
 1. Prašymas dėl individualaus studijų grafiko ir dekano potvarkis.
 2. Prašymas dėl individualaus studijų plano ir dekano potvarkis.
 3. Prašymas dėl individualios studijų programos parengimo ir dekano potvarkis.

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius