Neįgaliems studentams
PDF Spausdinti El. paštas

Vyriausybės parama neįgaliems studentams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) patvirtino ,,Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą“ (toliau vadinama – tvarkos aprašas).

Pagal šį tvarkos aprašą finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;

2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja pagal I, II, III pakopos arba laipsnio nesuteikiančią studijų programą;

3. neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems, atitinkantiems visas sąlygas, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1. specialiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiuo metu 52,50 Eur dydžio);

2. įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse    aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,60 Eur dydžio).

Jeigu neįgalusis gauna akademinę skolą tikslinės išmokos (52,50 Eur) mokėjimas jam sustabdomas nuo kito mėnesio ir pratęsiamas neįgaliojo rašytiniu prašymu, pateikiamu aukštosios mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, tik nuo kito mėnesio, kai panaikinama akademinė skola. Tikslinė išmoka  (121,60 Eur) tokiu atveju už atitinkamą studijų semestrą nemokama.

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje www.vsf.lt

Studentai, atitinkantys aukščiau pateiktas sąlygas ir pageidaujantys gauti finansinę pagalbą, turi kreiptis į Studijų tarnybą (Centriniai rūmai, Vilniaus g. 88). Prašymai priimami pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00–12.00 val. ir 13.00–17.00 val. Su savimi turėti neįgaliojo pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, banko sąskaitos numerį.

Išsamesnė informacija tel. ( 8-41) 595 765

Elektroninis paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

LR vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1187 ,,Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymas dėl finansinės pagalbos teikimo

Informacija apie suteiktą finansinę pagalbą studentams su negalia

Per 2014 metus finansinę pagalbą gavo 79 Šiaulių universiteto studentai. Šiems studentams išmokėta 124972 Lt (36194,39 Eur).

Per 2014 m. I ketvirtį finansinę pagalbą gavo 53 Šiaulių universiteto studentai. Jiems išmokėta 41560 Lt (12036,60 Eur).

Per 2014 m. II ketvirtį finansinę pagalbą gavo 50 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 26640 Lt (7715,47 Eur).

Per 2014 m. III ketvirtį finansinę pagalbą gavo 43 Šiaulių universiteto studentai. Jiems išmokėta 32292 Lt (9352,40 Eur).

Per 2014 m. IV ketvirtį finansinę pagalbą gavo 46 Šiaulių universiteto studentai. Jiems išmokėta 24480 Lt (7089,89 Eur).

Tikslinė studijų išmoka neįgaliems studentams

Valstybinis studijų fondas vykdo projektą ,,Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Projekto trukmė nuo 2012-04-10 iki 2015-08-31. Viena iš pagrindinių šio projekto veiklų yra tikslinių išmokų skyrimas. Tikslinė išmoka skiriama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinę išmoką (kurios dydis – 152 Eur per mėnesį) gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  2. turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):

3.1.  pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą;

3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;

3.4. trečioje pakopoje (doktorantūroje);

  1. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslinės išmokos skiriamos vienam semestrui (įskaitant ir atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais (per 10 dienų nuo naujo semestro pradžios)  privalo kreiptis į Neakademinės veiklos tarnybą ir pateikti šiuos dokumentus:

1.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.  neįgaliojo pažymėjimą;

3.  Fondo direktoriaus patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti.

Jei studentas Prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos sąrašą, tokį Prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka tikslinių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą. Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Fondui.

Laisvieji klausytojai šios išmokos gauti negali. Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma nustatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, įgijęs akademinių skolų ar gavęs nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat kurio neįgaliojo pažymėjimas baigiasi, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Studentas įsipareigoja, Valstybiniam studijų fondui prašant, pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota Prašyme nurodytiems tikslams.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo nuostatus galite rasti projekto svetainėje www.studijuoktobulek.lt

Prašymai priimami ir išsamesnė informacija teikiama Studijų tarnyboje (Centriniai rūmai, Vilniaus g. 88), pirmadieniais – ketvirtadieniais  8.00–12.00 val. ir 13.00–17.00 val.

Tel. pasiteiravimui (8-41) 595 765

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas

Prašymas skirti tikslinę išmoką

 

Šiaulių universiteto pastatų pritaikomumas studentams, turintiems negalią

Centriniai rūmai (Vilniaus g. 88)

Rūmai nepritaikyti. Patekti į rūmus galima tik pranešus budinčiai, kuri padės patekti į pastatą. Įėjime iš kiemo pusės yra 2 laipteliai. Lifto nėra. Žmonės su judėjimo negalia gali patekti tik į I aukšte esančias tarnybas: Studijų tarnybą, Finansų tarnybą, Komunikacijos ir rinkodaros tarnybą.


I rūmai ( P.Višinskio g. 25) – Edukologijos fakultetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Yra išorinis užvažiavimas į pastatą. Pirmas ir paskutinis laipteliai nėra pažymėti reljefiškai. Turėklai - kiek per platūs (sunku apimti plaštaka). Lifte mygtukai nepažymėti Brailio raštu. Slenksčiai į liftą nėra statūs. Įeinant į valgyklą (I aukštas) yra 3 laipteliai, turėklų nėra. Užvažiavimas yra, bet kiek statokas, reikalinga kito žmogaus pagalba.

I–IV  aukštuose vyrų ir moterų tualetai dalinai pritaikyti (praplatintos durys, tačiau durys į kabinas nėra pritaikytos žmonėms su negalia, jos per siauros, nėra spec. turėklų). V aukšte moterų ir vyrų tualetai pritaikyti (praplatintos durys, yra turėklas tualeto kabinoje). VI aukšte vyrų ir moterų tualetai visiškai nepritaikyti žmonėms su negalia. Visuose aukštuose tualetai nepažymėti spec. žymėjimu, nepažymėta į kurią pusę atsidaro durys.

Auditorijų numeriai per maži. Auditorijos nepažymėtos Brailio raštu. Prie auditorijų nėra durų žymų, į kurią pusę jos atsidaro. 220 auditorija -  žmonėms su fizine negalia. Į šią auditoriją galima patekti per I aukštą. 225 auditorija - užvažiavimas yra, tačiau statokas. 317 ir 321 auditorijos - užvažiavimų nėra (3 laipteliai). 416 auditorija - užvažiavimo nėra (3 laipteliai). 417 auditorija - studentai su fizine negalia į šią auditoriją patekti gali per III aukštą. 519 auditorija - užvažiavimo nėra (8 laipteliai), 513 auditorija - yra spec. keltuvas žmonėms su judėjimo negalia. 617 ir 622 auditorijos - nepritaikytos. Fonotekos biblioteka (VII aukštas) ir astronomijos kabinetas (VII aukštas) - neprieinamas (lifto į šiuos aukštus nėra). Skelbimų lentos kabo gana aukštai, tvarkaraščiai parašyti smulkiu šriftu.

 

Biblioteka

Šiaulių universiteto Centrinė biblioteka (Vytauto g. 84), Socialinių mokslų fakulteto (Architektų g. 1),  Technologijos fakulteto (Vilniaus g. 141)  bibliotekos visiškai pritaikytos judėjimo negalią turintiems vartotojams.

 

II rūmai (Aušros al. 50 - Zubovų rūmai) – Menų fakultetas

Rūmai pritaikyti iš dalies. Patekimas į rūmus -  yra nuvažiavimas į rūsį, išorinio užvažiavimo nėra, 6 laiptai, turėklų nėra. Pirmas ir paskutinis laipteliai nėra pažymėti reljefiškai, statoki (tiek išoriniai, tiek vidiniai). Fakulteto viduje esantys laiptų turėklai apimami plaštaka. Lifto nėra.

Tualetas I aukšte pritaikytas neįgaliesiems, II aukšte nepritaikytas (labai siauros durys, slenkstis  8 cm).

Koridoriuose labai prastas apšvietimas. Auditorijų numeriai per maži, įeinant į kiekvieną auditoriją yra 3 cm slenksčiai. Auditorijos nepažymėtos Brailio raštu. Prie auditorijų durų nėra žymų, į kurią pusę jos atsidaro. Skelbimų lentos kabo gana aukštai, tvarkaraščiai parašyti smulkiu šriftu.

III rūmai (P. Višinskio g. 38) – Humanitarinis fakultetas

Po kapitalinio remonto pastatas pilnai pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia. Prie centrinio įėjimo fakultetą yra visus reikalavimus atitinkantis pandusas. I aukšte pilnai automatizuotas keltuvas. Įrengtas  modernus liftas, keliantis į visus pastato aukštus. Kiekviename aukšte įrengtas tualetas, pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.

 

IV rūmai (Vilniaus g. 141) – Technologijos fakultetas

Išorinio užvažiavimo nėra, įmanomas apvažiavimas (iš Rūdės g.), įėjus pro duris dar yra keletas laiptų. Yra specialus keltuvas neįgaliesiems.

Pirmas ir paskutinis laipteliai nėra pažymėti reljefiškai, turėklai - neapimami plaštaka. Yra liftas, patekimas į jį pro Rūdės gatvę. Liftu patenkama į visus fakulteto aukštus. Tualetai ( I aukšte moterų, II aukšte vyrų) pritaikyti neįgaliesiems. Įėjimo durys praplatintos, kabinų durys slankiojančios, plačios. Yra  spec. turėklai prie unitazų ir kriauklių.

III ir IV aukštai nepritaikyti neįgaliesiems. Auditorijų numeriai per maži. Auditorijos nepažymėtos Brailio raštu. Prie auditorijų nėra durų žymų į kurią pusę jos atsidaro. Į 128 ir 129 auditorijas yra keltuvas. Prie dizaino katedros durų yra slenkstis. Prie kai kurių IV aukšto auditorijų yra neaukšti slenksčiai. Skelbimų lentos kabo gan aukštai, tvarkaraščiai parašyti smulkiu šriftu. Visuose fakulteto aukštuose labai menkas apšvietimas.

 

V rūmai (Stoties g. 11) – Tęstinių studijų institutas

Išorinio užvažiavimo per pagrindinį įėjimą nėra. Pranešus rūmų budinčiajai, atidaromos pritaikytos šoninio įėjimo durys (užvažiavimas be turėklų). Yra užvažiavimas iš kiemo pusės, su turėklais.
Auditorijose nepažymėta į kuria pusę atsidaro durys. Slenksčių kai kur yra, bet neaukšti. Auditorijos gerai apšviestos. Pastato viduje neįgalieji laisvai juda tik I aukšte,  nes į kitus aukštus jiems nėra galimybės patekti. I aukšte yra pritaikytas tualetas neįgaliesiems. Į skaityklą galima patekti, slenkstis nedidelis.

 

VI rūmai (Architektų g. 1) – Socialinių mokslų fakultetas

Išorinis užvažiavimas yra su turėklais. Liftas  yra (jo durys gana siauros, apie 68 cm).  II pastato korpuse yra spec. liftas, tačiau jis nestoja II ir III aukšte. III aukšte įsikūrusi skaitykla.  Norint patekti iš I korpuso į II , yra užvažiavimas su turėklais pastato viduje. Tiesioginio patekimo iš lauko į II korpusą su užvažiavimu nėra. Yra tik laiptai su turėklais. Tualetai nepritaikyti neįgaliesiems.

Auditorijos labai gerai apšviestos, slenksčių nėra, durys plačios, tačiau numeracija per maža (II korpusas). I korpuse auditorijos pažymėtos mažais skaitmenimis bei neryškia spalva, koridoriuose trūksta apšvietimo ir jie yra labai siauri. Fakultete esanti kavinė neįgaliesiems su vežimėliais nepasiekiama (yra status laiptelis).

 

VII rūmai (P.Višinskio g. 19) – Gamtos mokslų fakultetas, Matematikos ir informatikos fakultetas

Pastatas iš dalies pritaikytas. Liftas įrengtas iš kiemo pusės, yra užvažiavimas. Pagrindinis įėjimas - 8 laiptai (turėklų nėra), šoninis įėjimas - 3 laiptai (turėklai yra tinkami, apimami plaštaka). Pirmas ir paskutinis laipteliai nėra pažymėti reljefiškai. II aukšte pritaikytas tualetas neįgaliesiems. Viduje yra liftas.

Auditorijų numeriai per maži. Kai kuriose auditorijose yra neaukšti slenksčiai. Auditorijos nepažymėtos Brailio raštu. Prie auditorijų nėra durų žymų į kurią pusę jos atsidaro. Apšvietimas  labai geras. Skelbimų lentos kabo gana aukštai, tvarkaraščiai parašyti smulkiu šriftu.
Koridoriuose yra 1–2 laiptų pakopos, prie jų nėra turėklų, tai labai sunkina judėjimą tų asmenų kurie važinėja vežimėliais.

Yra automobilių stovėjimo aikštelė neįgaliesiems studentams.

 

II Bendrabutis (P. Višinskio 15A)

Yra išorinis užvažiavimas su turėklais, yra turėklai prie laiptų. Viduje yra padarytas užvažiavimas į pirmą aukštą su turėklais (nes yra 3 laipteliai), galima judėti laisvai. Lifto nėra.

I aukšte pritaikyti 8 gyvenamųjų kambarių blokai (19 vietų: 5 dviviečiai ir 3 triviečiai kambariai), plačios kambarių durys, nėra slenksčių, pritaikyti tualetai. Taip pat pirmajame aukšte įrengtas dušas. Koridoriuje yra erdvi virtuvė.

Čia įsikūrusios: ŠUSA ir Neakademinės veiklos tarnyba.

 

„Studentų kampas“ (P.Višinskio g. 11)

Yra išorinis užvažiavimas be turėklų. Išorėje yra 2 laipteliai be turėklų. Pastate visi laiptai nėra pažymėti reljefiškai. Auditorijų durys praplatintos, slenksčių nėra. Auditorijose geras apšvietimas.

I aukšte pritaikytas erdvus tualetas neįgaliesiems, plačios durys, spec. turėklai.


„Studentų klubas“ (P.Višinskio g. 15)

Išorinis užvažiavimas be turėklų. Yra 2 laipteliai, turėklų nėra. Viduje galima laisvai judėti, platūs pravažiavimai. Tualetai nepritaikyti neįgaliesiems.

 

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius