Kviečia tarptautiškas Šiaulių universitetas!
PDF Spausdinti El. paštas
Erasmus programa Šiaulių universitete pradėta vykdyti 1999 metais, joje aktyviai dalyvauja visi universiteto fakultetai. Per metus Šiaulių universitetas į užsienį išsiunčia apie 140, o į tarptautinę praktiką – apie 40 studentų.
Šiaulių universitetas bendradarbiauja su 150 aukštojo mokslo institucijų iš 40 šalių. Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba padeda išvykti Šiaulių universiteto studentams studijuoti ir atlikti tarptautinę praktiką pagal Erasmus mainų programą į pasirinktą šalį, juos koordinuoja, rūpinasi studentų saugumu ir studijų kokybe užsienio šalyse. Erasmus + programa suteikia galimybę Šiaulių universiteto studentams mokytis užsienio šalies universitetuose nuo vieno iki dviejų semestrų (t.y. nuo pusės iki vienerių metų.)
Tam, kad tarptautiniai studentų mainai vyktų dar aktyviau, 2010 metais buvo įkurtas Šiaulių universiteto tarptautinių studijų fondas. Vienas iš Fondo tikslų – remti dvišalius mainus su užsienio institucijomis ir skatinti jų įgyvendinimą (iš dalies yra remiamos studentų dalinės studijos, stažuotės, seminarai). Tokiu būdu yra suaktyvinti kito tipo nei Erasmus dvišaliai studentų mainai.
Erasmus programos ir dvišalių mainų veiklą iki šiol lydi sėkmė – išvykstančiųjų studentų skaičius vis didėja. Savo įspūdžius pasakoja į Suomiją, Olandiją, Turkiją keliavę studentai:

alt Vaidas Liaugminas, kuris studijuoja Sociokultūrinę antropologiją, buvo išvykęs į Suomiją, Oulu universitetą 2012 metų pavasarį, pasakoja: „Erasmus - tai šauni programa, kurios dėka įmanoma praplėsti savo akiratį, pamatyti kitą kultūrą, pasisemti įvairios patirties, pradedant studijomis ir baigiant susipažinimu su įvairiausiais žmonėmis.“
   
alt Toma Rimkevičiūtė. Studijos be Erasmus mainų – ne studijos! Erasmus mainų programa, tai nepaprastai puiki galimybė praplėsti žinias, iš naujo atrasti save ir pažinti pasaulį. Studijos užsienyje ypatingos tuo, kad jų metu turi galimybę dalyvauti kompetentingų profesorių paskaitose ir iš jų pasisemti dar negirdėtos informacijos, atlikti užduotis, kurių dar niekada nesi daręs, diskutuoti su kurso kolegomis, kurie atvyko ne tik iš Europos, bet ir kitų pasaulio kampelių ir turi skirtingą suvokimą apie įvairius reiškinius ar problemas. Tai metas, kada ne tik studijuoji, bet ir atrandi save iš naujo buityje, kelionėse, paskaitose.
   
Taip pat savo įspūdžius pasakoja ir į Šiaulų universitetą atvykstantys tarptautiniai studentaiiš Jungtinių Amerikos Valstijų, Turkijos ir Pietų Korėjos:
   
alt Sarah Hanselin , kuri studijuoja istoriją ir antropologiją Amerikoje, atvyko į Šiaulius 2011 metų rudenį pagal dvišalę sutartį ir čia praleido metus. Ji pasakoja, kad „Studies in Siauliai university gives back to you as much as you invest in it. If you come with an open mind and an open heart you will see all the wonderful people and all the beautiful things that Siauliai has to offer. I tried to be as open as I could and I was given a chance to visit the city that that accepted me with love. “(Liet. k. „Patarčiau studentams suprasti, kad studijos Šiauliuose atsiperka tiek, kiek į tai investuoji. Jei atvyksite būdami atviri ir nuoširdūs, jūs sutiksite daug nuostabių žmonių ir pamatysite visus nuostabius dalykus, kuriuos Šiauliai gali pasiūlyti. Stengiausi būti kuo atviresnė, man buvo suteikta galimybė apsilankyti mieste, kuris pasitiko mane su meile.“)
   
alt Cihan Simsek atvyko iš Turkijos 2012 metų rudenį ir studijuoja viduramžių istoriją (magistras). Apie savo patirtį Šiauliuose jis sako: „To my opinion, Erasmus program aims to get different cultures together and make them closer. People from Portugal, Romania, and Turkey can eat, sleep, drink, dance, discuss, have fun and also study together.“ (Liet. k. „Mano nuomone, Erasmus programos tikslas yra padaryti Europos šalis artimesnes viena kitai. Žmonės iš Portugalijos, Rumunijos, Turkijos gali valgyti, miegoti, gerti, šokti, diskutuoti, linksmintis ir studijuoti kartu! “)
   
Ryu Miji, kuri yra iš Pietų Korėjos ir studijuoja Ankstyvąjį vaikų ugdymą, teigia: „It was pretty different from my country, South Korea. In Siauliai, there were lots of chances to discuss something and the relationship between teacher and student was really close :) “ Studijos gan skiriasi nuo mano šalies-pietų Korėjos- studijų. Šiauliuose buvo daugybę galimybių sudalyvauti įvairiose diskusijose ir ryšys tarp studento ir dėstytojo yra labai artimas “
 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius