Viešojo administravimo katedra
PDF Spausdinti El. paštas

Viešojo administravimo katedra

503
kab. Tel.: (8-41) 595 887
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 
Darbo laikas:
I-IV 8:00 - 17:00
V:   8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

        Viešojo administravimo katedros užuomazgomis laikomi 2001 metai, kai prie Šiaulių universiteto Vadybos katedros pradėta realizuoti pagrindinių universitetinių studijų Viešojo administravimo programa. 2001 m. į šią programą buvo priimti pirmieji 36 dieninio skyriaus studentai, o 2002 m. buvo pradėtas studentų priėmimas į vakarinį ir neakivaizdinį skyrius.

        Didėjant Viešojo administravimo studijų programos studentų skaičiui, plėtojant mokslo tiriamuosius darbus bei socialinius ryšius, atsirado poreikis naujo struktūrinio vieneto – katedros įkūrimo, kuri organizuotų ir koordinuotų viešojo administravimo studijas, būtų atsakinga už jų kokybę, viešojo administravimo mokslo bei kultūros plėtrą. Tokiu būdu 2003 m. birželio 18 d. Šiaulių universiteto Senato nutarimu Nr. 26 Socialinių mokslų fakultete buvo įkurta Viešojo administravimo katedra. Katedros vedėja paskirta šviesios atminties lektorė  V. Damašienė.

       2003 m. rugsėjo 1 d. Viešojo administravimo katedrai buvo skirti 5,3 etato, dirbo 13 dėstytojų. Pagrindinėse pareigose katedroje nuo jos įkūrimo docento pareigose dirbo dr. T. Tamošiūnas, asistentais G. Šatienė ir V. Stasiūnaitė, nepagrindinėse – docente dr. K. Kruminienė, asistentais A. Šerikova, G. Armanavičius, S. Balčiūnas, A. Bložė ir A. Žalevičienė.

        Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Viešojo administravimo katedrai vadovauja prof. dr. Teodoras Tamošiūnas. 2015 m. sausio 21 d. Senato posėdyje prof. dr. T. Tamošiūnas patvirtintas 5 metų Viešojo administravimo katedros vedėjo kadencijai.

         Nuo 2004 m. kovo 15 d. iki 2014 metų rugsėjo 1 d. katedrai vadovavo socialinių mokslų daktarė prof. Diana Šaparnienė.

        Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedra nuo įsikūrimo išaugo tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Jei 2003–2004 m.m. katedroje buvo 5,3 pedagoginių darbuotojų etato, tai 2011-2012 m.m. katedroje jau yra 22,5 etato. Pirmaeilėse pareigose katedroje dirba nemažai profesorių, docentų, kasmet ginamos daktaro disertacijos. Vienas iš pagrindinių katedros prioritetų – mokslo potencialo plėtra. 2011 m. stacionariai vadybos ir administravimo, sociologijos bei teisės krypčių daktaro disertacijas rengia 9 Viešojo administravimo katedros dėstytojai.

        Viešojo administravimo katedra vienija vadybos ir administravimo, teisės, politologijos bei sociologijos krypčių mokslo ir pedagoginius darbuotojus. Skirtingų mokslo krypčių integravimas duoda apčiuopiamą naudą tiek studijų proceso organizavimui, tiek ir mokslo tiriamajai veiklai. Didelis dėmesys katedroje skiriamas siekiant studijų ir praktikos vienovės. Pastarasis siekimas įgyvendinamas kviečiant regiono viešojo sektoriaus specialistus įsijungti į studijų procesą. Regiono viešojo sektoriaus specialistai dalyvauja baigiamųjų darbų gynimo komisijose, vadovauja praktikai, organizuoja studijų seminarus. Tokiu būdu katedros pedagoginis personalas yra pakankamai turtingas skirtingomis kompetencijomis, būtinomis rengiant Viešojo administravimo specialistus pagal valstybės ir darbo rinkos poreikius.

         2004 m. spalio pradžioje buvo atliktas Universitetinių pagrindinių studijų Viešojo administravimo programos išorinis išsamusis vertinimas. Šiaulių universiteto pagrindinių studijų programa Viešasis administravimas (valstybinis kodas 61203S205) gavo aukščiausią įvertinimą – akredituoti programą be sąlygų.

         Universitetinių pagrindinių studijų programos Viešasis administravimas kokybei skiriamas didelis dėmesys: programa nuolat tobulinama, atnaujinama, diegiamos naujos studijų formos ir metodai (kooperuotos studijos, probleminis mokymas, interaktyvus mokymas ir pan.). Kokybiniai programos pakeitimai vykdomi atsižvelgiant į studentų bei darbdavių apklausų rezultatus, pokyčius darbo rinkoje.

         Sėkmingos ir visavertės viešojo administravimo studijos būtų sunkiai įsivaizduojamos be aktyvios mokslinės veiklos. Viešojo administravimo katedros plėtojama mokslo problematika yra įvairiapusė, formuojasi skirtingos mokslo tiriamosios mokyklos, įvairiomis kryptimis vystoma Viešojo administravimo katedros mokslinės veiklos sritis – Viešojo sektoriaus valdymo kokybė. Mokslo problematika aktualizuojama tokiomis tyriminėmis kryptimis:

  • Strateginis regiono viešojo administravimo institucijų plėtros valdymas;
  • Viešojo administravimo teisinio reguliavimo socialinis veiksmingumas;
  • Inovatyvus žmogiškųjų išteklių valdymas viešajame sektoriuje;
  • Socioekonominiai neurbanizuotų ir pusiau urbanizuotų vietovių plėtros procesai;
  • Galios pasiskirstymas visuomenėje ir politinės darbotvarkės formavimas;
  • Viešojo sektoriaus tyrimų metodologinė kokybė;
  • Informacinės komunikacinės technologijos viešajame valdyme.

        Į mokslinę veiklą nuolat įtraukiami studentai. Aktyviai savo mokslines idėjas ir aktualius probleminius klausimus studentai analizuoja nuolatinėse Socialinių mokslų fakulteto ar kitų šalies ir užsienio universitetų organizuojamose mokslinėse konferencijose. Viešojo administravimo studijų programos studentai turi puikias galimybes ir asmeninei saviraiškai, aktyviai dalyvauja katedros organizuojamuose renginiuose. Ypač pamėgtas, jau tradiciniu tapęs „Savivaldos savaitės“ renginys.

        Akivaizdus Viešojo administravimo katedros dėstytojų tarptautinis mobilumas, aktyvumas dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo bei praktiniuose-taikomuosiuose projektuose, užsienio stažuotėse, ERASMUS mainų programoje.alt


 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius