Vykdomi projektai
PDF Spausdinti El. paštas
2010-08-24, 15:33

4-ojo kvietimo teikti paraiškas LatLit programai metu teigiamai įvertintas Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto bei partnerių iš Rezeknės aukštosios mokyklos projektas „Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market (MODPART)" (Projekto numeris LLIV-223)

 

Iš viso 4-ajam LatLit programos kvietimui buvo pateikta daugiau nei 170 projektų paraiškų. Nuspręsta finansuoti 42 projektus (taigi konkurse į vieno finansuojamo projekto vietą pretendavo apie 4 paraiškas). Šie 42 projektai Latvijos-Lietuvos pasienio regionams atneš apie 69 mln. litų paramos.

Projekto MODPART metu bus kuriamos naujos profesinės reabilitacijos ir sveikatinimo technologijos, paremtos praktiniais ir tęstiniais tyrimais, bendradarbiaujant Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos aukštosioms mokykloms ir praktine veikla užsiimančioms organizacijoms.

Bendra šio projekto vertė – 1,2 mln. Litų

Projekto tikslas – sukurti Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos regionuose praktiškai veikiantį mokslinio bendradarbiavimo modelį orientuotą į darbo rinkos, naujų technologijų kūrimą bei taikymą taip skatinant socialinės atskirties grupių dalyvavimą darbo rinkoje.

Projekto veiklos buvo įgyvendintos iki 2013 metu gruodžio mėn. Pagrindiniai pasiekti rezultatai:  sukurtas tarpvalstybinis paslaugų tiekėjų tinklas padedantis spręsti profesinės reabilitacijos socialines problemas; įsigyta speciali profesinės reabilitacijos tyrimo poreikius atitinkanti laboratorinė įranga; atliktas individualių psichofizinių charakteristikų tyrimas; sukurtos individualios reabilitacijos programos; organizuotos dvi tarptautinės mokslinės konferencijos; parašyta ir išleista mokslinė studija bei sukurtos 6 metodologinės reabilitacijos technologijos.

Projekto vykdantysis partneris – Šiaulių universitetas, projekto partneris – Rezeknės aukštoji mokykla.

Projekto tikslinė grupė: 10 Šiaulių universiteto ir  Rezeknės aukštosios mokyklos mokslininkų, 50 socialinės rizikos grupės asmenų abipus sienos, 6 asocijuoti partneriai dirbantys profesinio ugdymo ir reabilitacijos sistemoje.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto vadovas Šiaulių universitete – dr. L. Radzevičienė, ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto profesorė (tel. nr. 865273664, el. p.   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ).

Projektą finansuojančios Latvijos ir Lietuvos programos adresas internete: www.latlit.eu

 


2010 metais Šiaulių universitetas aktyviai tęsė dalyvavimą ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. laikotarpio įgyvendinime, tarptautinių programų projektų rengime. Per 2010 m. buvo parengtos ir laimėtos 29 paraiškos, kurių bendra vertė apie 14 mln. Lt.

Nuo 2010 m. Šiaulių universitetas pradėjo vykdyti didelės vertės Europos Sąjungos Struktūrinių fondų projektus: Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas bendradarbiavimo pagrindu, kuriant integruotą plėtros strategiją ir tobulinant specialiąsias kompetencijas (TNM)“; "Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą (PROMOK)"; "Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių universitete (SOMID)"; Edukologijos fakulteto rengto projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose. Taip pat 2010 m. parengtas ir laimėtas projektas UNI-Q-MAS (UNIversity Quality MAnagement System) - Šiaulių universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Projekto tikslas - sukuriant ir įdiegiant vidinę studijų kokybės vadybos sistemą sustiprinti universiteto kokybės vadybą ir didinti studijų sistemos efektyvumą.  Be vykdomų ES Struktūrinių fondų projektų Šiaulių universitetas yra partneris šiuose projektuose: „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)“; bei „Mokslinių tyrimų įveiklinimo kompetencijų plėtotė regiono konkurencingumui didinti".


2010-2011 m. rengtų, laimėtų ir vykdomų projektų sąrašą rasite čia.>>
  

 

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius