Leidiniai Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume žinias. http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai Wed, 23 Apr 2014 16:38:46 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management lt-lt ML "Mokslas ir menas" http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/9205-ml-qmokslas-ir-menasq http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/9205-ml-qmokslas-ir-menasq "Mokslas ir menas"

2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.
2005 m.
2004 m.
]]>
doktorantura@cr.su.lt (Mokslo ir meno skyrius(Toma 821)) Mokslo leidiniai Wed, 04 Jul 2012 10:53:22 +0000
Acta humanitarica universitatis Saulensis http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/suml-acta-humanitarica-universitatis-saulensis http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/suml-acta-humanitarica-universitatis-saulensis
Acta_1 „Acta humanitarica universitatis Saulensis" – Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto tęstinis mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami darbai iš kalbotyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, etnologijos ir kitų humanitarinių mokslų krypčių. Straipsniai spausdinami lietuvių, latvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Straipsniai recenzuojami redaktorių kolegijos narių arba kolegijos paskirtų recenzentų. Leidinio redaktorių kolegiją sudaro Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkai.
]]>
webmaster@su.lt (Administrator) Mokslo leidiniai Mon, 27 Jul 2009 12:15:50 +0000
Archivum Lithuanicum http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/archivum-lithuanicum http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/archivum-lithuanicum
arch_11 „Archivum Lithuanicum" – mokslinis žurnalas, leidžiamas kartą per metus
]]>
webmaster@su.lt (Administrator) Mokslo leidiniai Mon, 27 Jul 2009 12:17:43 +0000
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4331-hhekonomika-ir-vadyba-aktualijos-ir-perspektyvos http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4331-hhekonomika-ir-vadyba-aktualijos-ir-perspektyvos
ekonomika_ir_vadyba

Leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos" publikuojami ekonomikos, vadybos ir administravimo srities tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys šiems mokslams aktualius klausimus. Leidinyje publikuojami empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie papildo ekonomikos, vadybos ir administravimo mokslo žinias, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia bei gilina šių sričių objektų pažinimą. Leidinyje publikuojami ir kiti darbai, pvz., daktaro disertacijų, vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijos bei apžvalgos.

Skaityti daugiau...
]]>
arturas.rsv@cr.su.lt (Artūras Šeškus (RsV)) Mokslo leidiniai Wed, 09 Feb 2011 09:08:06 +0000
Filologija http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4335-filologija http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4335-filologija
2010_15 Filologija. Leidinio tikslas – skatinti mokslinius tyrinėjimus moderniose lingvistikos kryptyse, skleisti lietuvių kalbos medžiagą tarptautinėje mokslo erdvėje. Leidinyje spausdinami straipsniai, atitinkantys dvi pagrindines Humanitarinio fakulteto mokslinių tyrinėjimų kryptis: etnolingvistiką ir teksto lingvistiką bei poetiką. „Filologijos“ redakciją pirmiausiai domina šių problemų tyrinėjimas: konceptų raiška, konceptualiosios metaforos, leksinė nominacija, teksto pragmatika, meninio teksto semantika. Pirmenybė teikiama straipsniams, parašytiems remiantis moderniosios lingvistikos metodologija, visų pirma panaudojant kognityvinės lingvistikos metodus. Dalis straipsnių būna skirta bendriesiems teoriniams klausimams, dalis atspindi konkrečių filologinių tyrimų rezultatus.
Skaityti daugiau...
]]>
arturas.rsv@cr.su.lt (Artūras Šeškus (RsV)) Mokslo leidiniai Wed, 09 Feb 2011 09:43:37 +0000
Inter-studia humanitatis http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4337-inter-studia-humanitatis http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4337-inter-studia-humanitatis
inter_humanitatis_10 Inter-studia humanitatis. Tai modernus integralios humanitarinės pakraipos mokslo žurnalas,siekiantis puoselėti bei plėtoti šiuolaikinius interdisciplininius filosofijos ir literatūrologijos, sociokultūrinės antropologijos ir menotyros tyrinėjimus, apmąstymus, eksperimentinius modelius. Šiame mokslo žurnale kviečiama rašyti struktūralizmo ir poststruktūralizmo, postmodernių interpretacijų ir polimetodologizmo, kultūros ir postkolonializmo studijų, feminizmo ir kino kritikos, queer teorijų ir psichoanalitinių interpretacijų, neomitologijos, įsivaizduojamos teologijos ir kitomis panašiomis temomis.   Žurnalo tikslai: integruoti, transformuoti, deformuoti humanitarines disciplinas, inicijuoti naujus tyrinėjimus ir projektus, atsiliepiant į informacines, technologines, politines pasaulio per mainas, į globalizacijos iššūkius
Skaityti daugiau...]]>
arturas.rsv@cr.su.lt (Artūras Šeškus (RsV)) Mokslo leidiniai Wed, 09 Feb 2011 09:59:10 +0000
Šiauliai Mathematical Seminar http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/ml-siauliai-mathematical-seminar http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/ml-siauliai-mathematical-seminar
siauliai_mathematic_seminars Šiauliai Mathematical Seminar.  Žurnale spausdinami originalūs bei apžvalginiai straipsniai iš visų matematikos šakų: algebros, kombinatorikos, diferencialinių lygčių, funkcinės analizės, geometrijos, skaičių teorijos, tikimybių, matematinės statistikos. taip pat publikuojami kiti matematiniai bei įvairių jos taikymų darbai. Žurnalas yra „Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbų“ tęsinys.
]]>
webmaster@su.lt (Administrator) Mokslo leidiniai Tue, 28 Jul 2009 12:22:49 +0000
Jaunųjų mokslininkų darbai http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4390-jaunj-mokslinink-darbai http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4390-jaunj-mokslinink-darbai
jaunuju_mokslininku_darbai Leidinio tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant galimybes skleisti savo mokslinėms idėjoms, paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais tyrimų duomenų interpretacijomis. Straipsnių autoriai šio žurnalo puslapiuose gali diskutuoti aktualiais mokslinio darbo klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimų reikšmingumą regionui, valstybei
Skaityti daugiau...]]>
arturas.rsv@cr.su.lt (Artūras Šeškus (RsV)) Mokslo leidiniai Mon, 14 Feb 2011 09:18:59 +0000
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/krkzv http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/krkzv alt
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje     ]]>
doktorantura@cr.su.lt (Mokslo ir meno skyrius(Toma 821)) Mokslo leidiniai Mon, 19 Mar 2012 07:57:53 +0000
Kūrybos erdvės http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4392-krybos-erdvs- http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/4392-krybos-erdvs-
kurybos_erdves Kūrybos erdvės
Mokslo darbų žurnalas, ISSN 1822–1076

Recenzuojamame mokslo darbų leidinyje „Kūrybos erdvės“ publikuojami originalūs humanitarinių mokslų srities menotyros krypties muzikologijos, dailėtyros, kitų menų, taip pat įvairių meno pedagogikos bei tarpdisciplininių mokslo šakų straipsniai. Per metus leidžiami du žurnalo numeriai. Straipsniai recenzuojami nepriklausomų ekspertų.
]]>
arturas.rsv@cr.su.lt (Artūras Šeškus (RsV)) Mokslo leidiniai Mon, 14 Feb 2011 09:34:15 +0000