2012-03-19, 09:20
      
 social_welfare

Social Welfare Interdisciplinary Approach

Jau ne vienerius metus Šiaulių universitetas iš Lietuvos ir Atviras tarptautinis žmogiškosios plėtros universitetas ,,Ukraina” iš Ukrainos bendradarbiauja skatindami asmenų, turinčių negalę socialinį dalyvavimą. Abu universitetai realiu instituciniu pavyzdžiu siekia, kad asmenims su negalia, būtų sudarytos visos sąlygos studijuoti jų universitetuose, taip sudarant realias prielaidas tolesnei visuomeninei integracijai. Šis bendras tikslas ir yra esminė abu universitetus vienijanti vertybė. Kitą bendrą vertybę nusakydami Elster teiginiu, kad ,,Istorija yra žmonių veiklos, o ne sumanymų padarinys“ norime paaiškinti ne tik žurnalo atsiradimo aplinkybes, bet ir užtikrinti, kad sieksime mokslo ir praktikos vienovės, kad žurnale pristatomi tyrimai išsiskirtų aiškia metodologine kryptimi – orientacija į socialinės gerovės visuomenėje kūrimą. Būdami už mokslo ir praktikos vienovę, pirmiausia mes pasisakome už investavimą į žmones ir į žinias (sąvoka - Schultz). Tai trečioji mus vienijanti vertybė. Šis vertybinis pagrindas: socialinio teisingumo siekis- aktyvi veikla- investicijos į žmones ir žinias – ne tik nusako žurnalo misiją ir tikslus, bet ir garantuoja mokslinių darbų tarptautiškumą, tarpdiscipliniškumą ir originalumą. Tik veikdami išvien mes galime tikėtis  visuomeninių pokyčių.

Skaityti daugiau


Duomenų bazės EBSCO: SocINDEX with Full Text

2011, Volume 1(1)
2011, Volume 1(2)
2012, Volume 2(1)
2012, Volume 2(2)
2013, Volume 3(1)
2013, Volume 3(2)
 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius