Renginio data: kovo 27 d.

KOKYBĖS DIENOS 2020 Edukologijos institute. Interaktyvus seminaras INTERPEARL projekto pagrindu „Personalizuotu mokymusi grįstos studijos“ Renginio data: 2020 m. kovo 27 d. Renginio laikas: 12.00–14.00 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 507 (519) aud. (P. Višinskio g. 25, Šiauliai) Renginys atšauktas reaguojant į susidariusią padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse ir Lietuvoje.

Renginio data: kovo 27 d.

KOKYBĖS DIENOS 2020 Regionų plėtros institute. Seminaras-diskusija „Moksliniai tyrimai ir kitų valstybių patirtis gerinant viešojo administravimo studijų kokybę“ Renginio data: 2020 m. kovo 27 d. Renginio laikas: 12.00–14.00 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 411 aud. (P. Višinskio g. 25, Šiauliai) Renginys atšauktas reaguojant į susidariusią padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse ir Lietuvoje.

Renginio data: kovo 27 d.

KOKYBĖS DIENOS 2020 Regionų plėtros institute. Posėdis-diskusija „Viešajam valdymui reikalingų kompetencijų tobulinimo galimybės universiteto ir valstybės tarnybos sąveikoje“ Renginio data: 2020 m. kovo 27 d. Renginio laikas: 14.00–15.45 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 411 aud. (P. Višinskio g. 25, Šiauliai) Renginys atšauktas reaguojant į susidariusią padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse ir Lietuvoje.

Renginio data: kovo 27 d.

Nuotolinis Šiaulių universiteto tarybos posėdis Išsamiau

Renginio data: kovo 26 d.

9-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ Renginio data: 2020 m. kovo 26 d. Renginio vieta: Šiaulių universitetas (P. Višinskio g. 38, Šiauliai) Išsamesnė informacija (liet.): Išsamesnė informacija (angl.): Renginys atšauktas reaguojant į susidariusą padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse ir Lietuvoje.

Renginio data: kovo 27 d.

9-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“  Renginio data: 2020 m. kovo 27 d. (Konferencija iš kovo 26–27 d. perkeliama į gegužės 21–22 d.) Renginio vieta: Šiaulių universitetas (P. Višinskio g. 38, Šiauliai) Išsamesnė informacija (liet.): Išsamesnė informacija (angl.): Renginys atšauktas reaguojant į susidariusią padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse ir Lietuvoje.  

Renginio data: kovo 25 d.

KOKYBĖS DIENOS 2020 Edukologijos institute. Apskritojo stalo diskusija su socialiniais partneriais „Praktikų organizavimas jungtinėse studijų programose“ Renginio data: 2020 m. kovo 25 d. Renginio laikas: 10.00–11.30 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 211 aud. (P. Višinskio g. 25, Šiauliai) Renginys atšauktas reaguojant į susidariusią padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse ir Lietuvoje.