Renginio data: rugsėjo 23 d.

Zen vienuolio Kęstučio Marčiulyno Bo Haeng Sunim paskaita Išsamiau

Renginio data: rugsėjo 22 d.

10-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“ Renginio data: rugsėjo 22–23 d. Renginio laikas: 10 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84, Šiauliai) Jau dešimtą kartą rengiamos tarpdisciplininės konferencijos tikslas – telkti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus, tyrinėjančius skirtingo ekonominio išsivystymo regionų raidą, bei praktikus, galinčius prisidėti prie šių tyrimų, pasidalinti idėjomis ir numatyti būsimosios bendros veiklos gaires. Konferencijoje apibendrinami naujausi regionų raidos procesų tyrimai, kuriuos vykdo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, JAV, Baltarusijos, Slovakijos ir kitų valstybių mokslo institucijos. Analizuojamos verslo ir viešojo sektoriaus iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti skirtingo išsivystymo regionų ekonomikos plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę, skatinti gyventojų verslumą ir bendruomeniškumą, plėtoti alternatyvią ekologišką ūkinę veiklą. Konferencijoje planuojama organizuoti šias sekcijas: 1. Užmiesčio teritorijų socioekonominės plėtros kryptys 2. Verslo plėtros aktualijos žemo urbanizacijos lygio regionuose 3. Užmiesčio vietovių sociokultūrinės situacijos pokyčiai 4. Jaunųjų užmiesčio raidos tyrėjų pranešimai  

Renginio data: rugsėjo 22 d.

ŠU dailės galerijoje – Martino Krūminio tapybos parodos „Realybės padiktuota abstrakcija“ atidarymas Renginio data: rugsėjo 22 d. Renginio laikas: 17 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto dailės galerija (Vilniaus g. 141, Šiauliai)

Renginio data: rugsėjo 21 d.

Edukologijos doktorantų metodologinė savaitė Išsamiau

Renginio data: rugsėjo 20 d.

Mokslo festivalio „Ervėlaivis Žemė“ renginiai Išsamiau

Renginio data: rugsėjo 20 d.

Šiaulių universiteto senato posėdis Išsamiau

Renginio data: rugsėjo 20 d.

Edukologijos doktorantų metodologinė savaitė Išsamiau