2018, No 41 (1)

TURINYS / CONTENTS

Csilla Herendy
How to Learn About Users and Understand Their Needs? User Experience, Mental Models and
Research at Public Administration Websites


5
16
   
Svajūnė Ungurytė-Ragauskienė, Mantas Bileišis 
When a Market Runs a Hierarchy: Retrenchment of Bureaucratic Practices in Lithuanian Uniformed Services  
Kai rinka valdo hierarchijas: biurokratijos įsitvirtinimas Lietuvos statutinėje tarnyboje  


18
23

   
Rima Mickienė, Elena Valionienė
Valstybinio jūrų uosto valdymo, orientuoto į vertės kūrimą, poreikio pagrindimas
Substantiation of Value Oriented Management Changes of State Seaport

25
40
   
Teodoras Tamošiūnas
Europos Sąjungos socialinių inovacijų skatinimo politika ir jos įgyvendinimas
Social Innovation Promoting Policy and its Implementation in the European Union

42
54
   

Raimundas Dužinskas, Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė
Socialinio modelio vaidmuo didinant regiono konkurencingumą
The Role of the Social Model in Increasing Regional Competitiveness


56
66
   
Gvidas Petružis
Ištekliais pagrįsto požiūrio taikymas mažų įmonių konkurenciniam pranašumui
Applying a Resource-Based View to the Competitive Advantage of Small and Micro-Sized Firms

68
76
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 78
   

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI"

 
   
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL "SOCIAL RESEARCH"