2017, No 40 (1)

TURINYS / CONTENTS

Vilija Aleknevičienė, Laura Žvinklytė
Baltijos šalių biržose prekiaujamų investicinių fondų efektyvumo vertinimas rizikos-pelningumo požiūriu
Assessment of Risk-Adjusted Performance of Investment Funds Traded in the Stock Exchange of the Baltic Countries   

5
15
   
Vladimiras Gražulis, Ramutė Narkūnienė
Tourism Development in the Municipalities in Eastern Aukštaitija Region
Turizmo plėtros sąlygos Rytų Aukštaitijos regiono savivaldybėse


17
26

   
Jan Klasinc
Barriers to the Developement of Collaborative Governance in Croatia
Les barrières au déeloppement de la gouvernance collaborative éléctronique en Croatie

27
36
   
Inga Minelgaitė, Eglė Vaičiukynaitė
Į sekėją orientuota lyderystė ir emocijos: tarpdisciplininė perspektyva
Follower-Centric Leadership and Emotions: an Interdisciplinary Perspective

38
46
   
Rūta Repovienė
Content Marketing Elements for Search Advertising
Turinio marketingo elementų taikymas paieškos sistemose esančiose reklamose

47
54
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 56
   

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI"

 
   
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL "SOCIAL RESEARCH"