2017, No 40 (2)

TURINYS / CONTENTS

Anna Kołomycew
The Non-public Stakeholders’ Participation in the Implementation of Educational Tasks as a Form of
Education Policy Rationalization.
The Case of Local Education Policy in Poland

5
18
   
Laima Liukinevičienė, Rasa Statkuvienė
Poreikio realizuoti savo gebėjimus dirbant dėl kitų raiška Akmenės rajono seniūnijose
Manifestation of the Need to Realize One’s Abilities Working for the Sake of Others in Akmenė District Elderships   


20
32

   
Šarūnas Mačiulis, Jolanta Sondaitė
Experience of a Personnel Manager Resolving Conflict in the Organization
Personalo vadovo išgyvenimai sprendžiant konfliktus organizacijoje

34
42
   
Dalia Rudytė, Solveiga Skunčikienė, Dovilė Ruplienė, Lina Garšvienė, Roberta Bajorūnienė
Lietuvos savivaldybių skolinimosi situacijos analizė
The Situation Analysis of Municipal Borrowing

44
54
   

Валентина Ивановна Ляликова, Елена Николаевна Калинина, Скайдре Жичкене
Основные факторы дифференциации качества жизни населения
Essential Factors Determining the Quality of Population Life


55
64
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 66
   

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI"

 
   
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL "SOCIAL RESEARCH"