Diana CIBULSKIENĖ
SVARBIAUSIŲ PUBLIKACIJŲ S Ą R A Š A S

Laikotarpis: 2005-2016 (po daktaro laipsnio suteikimo)

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

Monografijos, mokslo studijos, mokslo darbų apžvalgos

 1. D. Cibulskienė (2012). Investavimo ir finansavimo sprendimų modernizavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis. Mokslo darbų apžvalga: Socialiniai mokslai, Ekonomika (04S). Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012, 74 p, ISBN 978-609-430-169-8.
 2. D. Cibulskienė, R. Tijūnaitienė, J. Bersėnaitė, A. Būdvytytė–Gudienė, V. Steponavičiūtė, V. Dargis (2010). Mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo modelis. Mokslo studija. Šiauliai, 2010, ISBN 978-9955-863-39-7, 180 p.   
 3. D. Cibulskienė (2007). Įmonių kapitalo struktūros formavimo aspektai finansų rinkos globalizacijos procesuose. Mokslo monografija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007, ISBN 978-9986-38-806-7, 272 p.        

Straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose 

 1. Cibulskienė D., Butkus M., Matuzevičiūtė K. (2016) Assessment of regional economic convergence factors influence in EU countries // Economic Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development, 2016, No. 42, p. 30-37, ISSN 1691-3078. DB: ISI Web of Science.
 2. Cibulskienė D., Mačiulytė-Šniukienė A. (2014) Evaluation of the impact of economic openness on labor productivity in EU countries // Central and Eastern European Journal of Management and Economics. Vol. 2, No. 4, 225-253, Dec. 2014. ISSN electronic version 2353 – 9119.
 3. Cibulskienė D., Brazauskas M. (2014). Testing of Asset and Profit Strategy by Investment Portfolio Formation in Baltic States Stock Exchange // Wroclaw Economic Review. 2014, nr. 3 (20), p. 9-22. ISSN 2084-1264.
 4. D. Cibulskienė, Ž. Grigaliūnienė (2010). Investor Sentiment Effect on Stock Returns in Scandinavian Stock Market // Conference Proceedings: Economics and Management, 2010, Nr. 2010.15, p.p. 929-940. ISSN 1822-6515. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 5. D. Cibulskienė (2008). Die Modellbildung der Kapitalstruktur in Bezug auf den internationalen Kapitalverkehr. Osteuropa Wirtschaft, Germany. 2008, 53 Jhg., Heft 2, p. 161–182. ISSN 0030–6460.
 6. D. Cibulskienė, M. Butkus (2007). The Influence of Cumulative Causation Process on Regional Divergence in Lithuania during 1995 – 2003 // Review of Regional Research, Heidelberg: Physica Verlag, 2007, Vol. 27, Nr. 1, p.p. 59-87. ISSN 0173–7600. (Registruota SpringerLINK
  bazėje)
 7. D. Cibulskienė, M. Butkus (2005). Estimation of Uneven Development of Lithuanian Regions in the Aspect of Economical Growth // Osteuropa Wirtschaft, Wirtschaftsverlag, Berlin, 2006, 51 Jhg., Heft 2, p.p. 160-181. ISSN 0030–6460

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose

 1. D. Cibulskienė, A. Padgureckienė (2014). Rizikos kapitalo poveikio šalies konkurencingumui vertinimo koncepcija // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. 2014, nr. 3 (35), p. 26 – 32. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 2. D. Cibulskienė, M. Brazauskas (2014) Plačios diversifikacijos investavimo strategijos testavimas // Journal of Management, 2014, № 1 (24), p. 97-104. ISSN 1648-7974.
 3. M. Butkus, S. Žakarė, D. Cibulskienė (2014). Bankroto diagnostikos modelis ir jo pritaikymas bankroto tikimybei Lietuvos įmonėse prognozuoti // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai (VDU). 2014 № 1 (8), p. 111-132. ISSN 1822-7996.
 4. J. Marcišauskienė, D. Cibulskienė (2013). Baltijos šalių makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos kainų tarpusavio ryšio vertinimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. 2013, nr. 1 (29), p. 51 – 61. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus
  bazėje).
 5. D. Beržinskienė, D. Cibulskienė, A. Būdvytytė-Gudienė (2012). ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: VšĮ Šiaulių Universiteto leidykla, 2012, № 2 (28), p. 53-64. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 6. D. Cibulskienė, R. Rumbauskaitė (2012). Credit Risk Management Models of Commercial Banks: their Importnce for Banking Activities // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai, 2012, №. 2 (27), p.p. 71-77. ISSN 1392-3110. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 7. D. Cibulskienė, A. Padgureckienė (2011). Prekybinės įmonės kapitalo struktūros, pagrįstos EVA maksimizavimu, formavimo sprendimai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: VšĮ Šiaulių Universiteto leidykla, 2011, № 2 (22), p. 80-92. ISSN 1648-9098.
  (Registruota Index Copernicus bazėje).
 8. J. Bersėnaitė, D. Cibulskienė, A. Būdvytytė-Gudienė, R. Tijūnaitienė (2011). Identifying Barriers to Science-Business Interaction// Socialiniai tyrimai: mokslo darbai, 2011, Nr.3(24), p.p. 16-25. ISSN 1392-3110. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 9. J. Bersėnaitė, R. Tijūnaitienė, D. Cibulskienė, A. Būdvytytė-Gudienė (2010). Levels of Science-Business Collaboration and Roles of Participants: Theoretical Aspect // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai, 2010, Nr.3(20), p.p. 19-32. ISSN 1392-3110. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 10. D. Cibulskienė, Ž. Grigaliūnienė, D. Petrauskienė (2009). The Estimation of IPO’s Efficiency // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai, 2009, Nr.3(17), p.p. 5-17. ISSN 1392-3110. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 11. D. Cibulskienė, J. Marcišauskienė (2009). Savininkų nuosavybės rizikos vertinimas: įmonės vertės koncepcija // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2009, Nr.1(14), p.p. 53-61. ISSN 1648-9098 (Registruota Index Copernicus bazėje).
 12. D. Cibulskienė, Ž. Grigaliūnienė (2008). Arbitražo įkainojimo teorijos taikymo prielaidos // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, Nr.3(12), p.p. 108-116. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 13. D. Cibulskienė, Ž. Grigaliūnienė (2008). Lietuvos įmonių kapitalo struktūros formavimas tarptautinio kapitalo judėjimo aspektu // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, Nr. 4(13), p.p. 60-71. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 14. D. Cibulskienė, A. Lileikienė, J. Marcišauskienė (2008). Kapitalo struktūros sprendimai kaip apsisprendimo problema modernioje finansavimo teorijoje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, Nr.4(13), p.p. 72-80. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus
  bazėje).
 15. D. Cibulskienė, Ž. Grigaliūnienė (2007). Modernios portfelio teorijos genezė ir vystymasis // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2007, Nr.1(8), p.p. 52-61. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus bazėje)
 16. D. Cibulskienė, Ž. Grigaliūnienė (2006). Fundamentinių ir techninių veiksnių įtaka vertybinių popierių portfelio formavimui // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2006, Nr.2(7), p.p. 25-34. ISSN 1648-9098. (Registruota Index Copernicus bazėje).
 17. D. Cibulskienė, M. Butkus, K. Matuzevičiūtė (2005). Estimation of uneven Develop-ment of Lithuanian Regions. Ekonomika: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, № 72, p. 7–26. ISSN 1392-1258.

 KNYGOS ir METODINĖS PRIEMONĖS. KITOS PUBLIKACIJOS (konferencijos pranešimų nerecenzuota medžiaga, tezės).

 1. D. Cibulskienė, M. Butkus (2009). Investicijų ekonomika: finansinės investicijos. (II knyga). Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2009, 191 p. ISBN 978-9986-38-953-8.
 2. D. Cibulskienė, L. Juozaitienė (2008). Finansų analizė. СD laikmena. 2008, ISBN 978-9986-38-888-3.
 3. D. Cibulskienė, M. Butkus (2007). Investicijų ekonomika: realiosios investicijos. (I knyga). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007, 195 p. ISBN 978-9986-38-727.