2014, Nr. 19

 

TURINYS / CONTENTS

Aina Būdvytytė-Gudienė
Konceptualioji metafora POLITIKA YRA MECHANIZMAS Lietuvos politikos diskurse
Konceptualioji metafora POLITIKA YRA MECHANIZMAS Lietuvos politikos diskurse (Santrauka)
Conceptual Metaphor Politics Is a Mechanism in Lithuanian Political Discourse (Summary)
5
16
17
   
Dalia Gedzevičienė
Šiuolaikinių metaforos teorijų klasifikacijų analizė: kriterijai ir kryptys
Šiuolaikinių metaforos teorijų klasifikacijų analizė: kriterijai ir kryptys (Santrauka)
Analysis of Classifications of Contemporary Theories of Metaphor: Criteria and Trends (Summary)
18
31
32
   
Aloyzas Gudavičius
Ištakos srities raiška metaforiniuose pasakymuose
Ištakos srities raiška metaforiniuose pasakymuose (Santrauka)
Manifestation of Source Domain in Metaphorical Expressions (Summary)
33
46
47
   
Nedas Jurgaitis
Ekonominės krizės konceptualizavimas gamtos reiškinių metaforomis
Ekonominės krizės konceptualizavimas gamtos reiškinių metaforomis (Santrauka)
Conceptualization of Economic Crisis Via Metaphors of Natural  Phenomena (Summary)
48
63
64
   
Saulė Juzelėnienė, Skirmantė Šarkauskienė, Milda Kalninytė
Produkto personifikacija lietuviškose spausdintinėse interneto reklamose
Produkto personifikacija lietuviškose spausdintinėse interneto reklamose (Santrauka)
Personification of the Product in Lithuanian Printed Internet  Advertisements (Summary)
65
73
73
   
Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Sveikatos diskursas lietuvių kalbotyroje: terra incognita tyrimo galimybės
Sveikatos diskursas lietuvių kalbotyroje: terra incognita tyrimo galimybės (Santrauka)
Health Discourse in Lithuanian Linguistics: Research Possibilities of Terra Incognita (Summary)
74
85
86
   
Viktorija Seredžiūtė
Mirties konceptualizavimas LDK baroko gedulingoje poezijoje
Mirties konceptualizavimas LDK baroko gedulingoje poezijoje (Santrauka)
Conceptualization of Death in the Baroque Mourning Poetry of the Great Duchy of Lithuania (Summary)
87
100
101
   
Inesa Šeškauskienė, Julija Stepančuk
Evidence Speaks for Itself: Metaphors in Courtroom Hearings
Evidence Speaks for Itself: Metaphors in Courtroom Hearings (Summary)
Įkalčiai kalba patys: metaforos teisminio bylų nagrinėjimo procese (Santrauka)
102
119
120
   
Reda Toleikienė
Erdvinių metaforų ypatybės sporto diskurse
Erdvinių metaforų ypatybės sporto diskurse (Santrauka)
The Specificity of Spacial Metaphors in Sports Discourse (Summary)
121
131
132
   
Edita Valiulienė
Karščio metaforos lietuvių ir anglų kalbose
Karščio metaforos lietuvių ir anglų kalbose (Santrauka)
Heat Metaphors in Lithuanian and English  (Summary)
133
147
147
   
Informacija autoriams