2015, Nr. 1(43)

TURINYS/ CONTENTS

   
SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Anna Litvínová, Eva Králová
Nurses’ Attitudes and Preventive Behaviour in the Field of Cardiovascular Disease Prevention
6
   
Jolanta Navakauskytė
Kolegijos bibliotekos ir savarankiškų studijų centro paslaugų kokybės vertinimas
Evaluation of the Quality of Services in the College Library And Self-Study Centre
11
   
Tatiana Nevolná, Lubomír Král
The Effect of the Swimming Intervention Programme on the swimming Abilities of Physiotherapy Students
24
   
Nikoleta Poliaková, Eva Králová
Attitudes in Nursing Care
31
   
Jurgita Vorevičienė
Smurto šeimoje socialinė determinacija Lietuvoje
The Social Determination of Family Violence in Lithuania
35
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES  
   
Raimonda Gaubytė-Kiminė, Vytautas Bikulčius
Naratorių tipai Vytauto Martinkaus romane Žemaičio garlėkys
Types of Narrators in the Novel Žemaičio garlėkys by Vytautas Martinkus
46
   
Laura Pociūtė
Lietuvių dvasinės kultūros realijos turistams skirtų interneto svetainių vertimuose
The Realia of Lithuanian Spiritual Culture in the Translations of Tourist-Oriented Websites
56
   
Anna Slatinská, Genovaitė Kačiuškienė
Significance of the Irish Language in the Context of the Cultural Identity of the Irish
Airių kalbos reikšmė tautos kultūrinio tapatumo kontekste
62
   

Vladimira Šulginová, Genovaitė Kačiuškienė


Rytų slovakų kultūrinis identitetas

68
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Sergej Andrejev, Liudvikas Kaklauskas
Kompiuterių tinklų, sujungtų taikant VPN technologiją, pralaidos lyginamoji analizė
A Comparable Analysis of Throughput for Computer Networks Connected Using VPN Technology
74
   
Mindaugas Rimkus, Liudvikas Kaklauskas
Procesų valdymas FreeBSD per vartotojui patogią sąsają
Process Management in FreeBSD by Using User Friendly Interface
82
   
Jevgenij Tichonov, Olga Kurasova
Didelių vaizdų klasifikavimas prieš taikant suspaudimo algoritmus
Classification of Large Images Before Applying Compression Algorithms
87
   
FIZINIAI MOKSLAI / PHYSICAL SCIENCES  
   
Diana Gedminaitė, Renata Macaitienė
Lercho dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas
Value Distribution of the Lerch Zeta-Function
96