2005, Nr.3 (7)

TURINYS

SOCIALINIAI MOKSLAI 5
     

Edukologija

   
     
Daiva Bubelienė, Stasė Dapkienė Mokytojų požiūris į kompiuterio naudojimo galimybes ugdant I–IV klasių moksleivių kūrybiškumą 6
Tomas Butvilas Šeimoje patirtos netekties poveikis pradinių klasių mokinių elgesiui ir emociniamsišgyvenimams 11
Jolita Celiešiūtė Muziejaus edukacinės aplinkos galimybės ir ribotumai pradinės mokyklos curriculum plėtros kontekste 20
Ginta Gerikaitė Socialinio darbuotojo profesijos pasirinkimo motyvacija: lyginamoji analizė 27
Violeta Jakutienė, Nijolė Bražienė, Irena Ramaneckienė Kai kurie metodai III–IV klasių mokinių nerimastingumui tirti 33
Lina Kašauskienė, Lina Pudžiuvelytė, Jonas Kievišas Mokinių muzikinė veikla, kaip santykių sistemos veiksnys, pamokoje 43
Kristina Kavaliauskaitė, Henrikas Volodka, Linas Balčiauskas Kai kurių gamtosauginių-informacinių aspektų vertinimas Žemaitijos saugomose teritorijose 48
Aušra Kazlauskienė Statistiniai gebėjimai kaip edukologijos mokslo problema: statistinių gebėjimų samprata ir turinys 52
Saulius Matulis Lietuvos ateitininkų edukacinis idealas 59
Rūta Palubaitytė, Audronė Juodaitytė Vaikų vasaros atostogų reikšmingumo socialinis-edukacinis diskursas 65
Inesa Ratnikaitė, Danė Šlapkauskaitė, Lina Miliūnienė Socialiai prieštaringų asmenų ugdymo sąlygų retrospektyvinė analizė 74
Rita Raudeliūnaitė Sutrikusios regos paauglių veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžių lygmens ypatumai 81
Sonata Rimdeikienė, Rasa Čiuberkienė Komandinio (multidisciplininio) socialinio darbo modelio samprata bei diegimas Lietuvoje 88
Orinta Šalkuvienė Dinaminis vaizdumas mokant matematikos IV–V klasėse 94
Saulius Žukauskas Būsimųjų pedagogų ir kitų specialybių studentų dvasingumo vertybinės orientacijos raiška: lyginamoji charakteristika 99
     

Ekonomika

   
     
Inesa Andriuškevičiūtė, Jadvyga Ramanauskienė Rinkodaros sprendimai plėtojant kaimo turizmo verslą 108
Simona Krasauskienė European Union Support Projects for the Improvement of the Lithuanian Transport Infrastructure 112
     

Vadyba ir administravimas

 
     
Loreta Kelpšienė Statybos ekonomikos dalyko analizė 118
Vilma Ūsaitė, Vytautas Liesionis Viešojo sektoriaus darbuotojų motyvacijos veiksniai 123
Tomas Deveikis, Enrikas Nevardauskas Vėjo elektrinių draudiminių įvykių skaičiavimo ypatybės 128
     

Psichologija

   
     
Gražina Čiuladienė Paauglių elgesys konfliktuojant su tėvais 134
Jolanta Matiukaitė, Danguolė Beresnevičienė Suaugusiųjų nuolatinio mokymosi motyvai 142
Lina Valiukienė, Eugenija Zambacevičienė Pirmos klasės mokinių adaptacija, sėkmės motyvacija bei jų auklėjimo šeimoje stilius 153
     
HUMANITARINIAI MOKSLAI 159
     
Jurgita Bernotaitė Translating the Infinitive and Infinitival Structures 160
Gintarė Garnytė Tikybos ir tikėjimo santykis Antano Baranausko Dienoraštyje: bendruomeniškumas ir individualizacija 168
Elvita Gerdauskaitė Planning English Language Acquisition at School 176
Aneta Grabauskaitė-Mikšienė Kryždirbystė atgimusioje Lietuvoje 183
Vilija Kvėdytė, Reda Baranauskienė Translation Strategies in the Process of Translation: A Psycholinguistic Investigation 189
Joanna Szerszunowicz The Axiology of Conventional Faunal Metaphors in Polish and Italian 196
Daiva Staškevičiūtė, Reda Baranauskienė Translation and Culture 201
     
Apie autorius   207
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 210

Santraukos