2004, Nr.4

BIOMEDICINOS MOKSLAI

 
Roberta Bulnytė, Martynas Kazlauskas,
Ingrida Šaulienė.
Miglinių ( poaceae) augalų žiedadulkių sezono Šiauliuose charakteristika 5
Tatjana Bakanovienė, Danė Šlapkauskaitė, Vaclovas Vaitkevičius. Saulės aktyvumas ir kai kurių infekcinių ligų epidemiologija Šiaulių mieste per 4 dešimtmečius 10

 

FIZINIAI MOKSLAI

 
Inga Čakaitė, Renata Čiukytė,
Rasa Giedraitytė,
Neringa Jokubauskaitė
Reguliarieji išsigimusių diferencialinių lygčių sistemos sprendiniai 17
Inga Čakaitė,  Donatas Jurgaitis Dalinių išvestinių sistemos su kvazireguliariuoju išsigimimu sprendimas 20
Gediminas Jankūnas, Jūratė Sitonytė Potenciometrinis ir spektrofotometrinis metodai nitratų koncentracijai gamtiniuose vandenyse nustatyti 25
Snieguolė Klimovičienė, Violeta Šlekienė,
Julija Sabataitytė
Porėtųjų n-GaAs:Cr sluoksnių morfologijos tyrimai 28
Saulius Mickevičius Šešių kvarkų sistemos kilminiai koeficientai 31
Robertas Pagrižauskas N-(4-alkoksifenil)-n-karboksi-β -alaninų hidrazidų ir jų darinių sintezė 35
Jurgita Skiutė,  Jūratė Sitonytė Fluoridų koncentracijos geriamame vandenyje ir maiste nustatymas potenciometriniu metodu 40
Marijus Vaičiulis SUB(m) – stabilūs atsitiktiniai vektoriai 44

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 
Stanislovas Bartkus, Raimondas Šniuolis Parameters of Low Cycle Fatigue Curves and Lifetime at Low Cycle Straining for Welded Joint Materials at Elevated Temperature 49
Gintas Bogušis, Vaidotas Stravinskas,
Ričardas Viktoras Ulozas
Rolamaitinių vibrovariklių dinamikos tyrimai 54
Dalia Čikotienė Modelling Customer Requirements for Product Decelopment on the Web Site 60
Dainius Janušonis, Kazys Šleževičius,
Jonas Roličius, Antanas Špokas
Įtempimų koncentracija nedidelėmis aikštelėmis gniuždomose plokštėse-sienutėse 67
Diana Kopūstienė, Saulius Cigas,
Raimondas Šniuolis
Parameters of Low Cycle Loading Curves for Welder Joint Materials at Elevates Temperature 70
Laura Ostrauskaitė, Raimondas Šniuolis Methods of Statistical Verifications of Low Cycle Fatigue Parameters and Mechanical Characteristics for Structural Materials 74
Asta Slotkienė,  Kazys Baniulis Elektroninės laboratorijos prototipo sudarymo aspektai 78
Tomas Tubis,  Vitalijus Skačkovas Siurblio riedėjimo guolių paviršių kontaktinis kokybės tyrimas 83
Tomas Tubis,  Vitalijus Skačkovas Vandens siurblių mazgų funkcionavimo ir kokybės kitimo sąlygų analizė 86
     
Apie autorius   90
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 93

Santraukos