2015, Nr. 20

TURINYS

Indrė Brokartaitė-Pladienė
Specializuoto vokiečių kalbos teksto vertimo pragmatika
Specializuoto vokiečių kalbos teksto vertimo pragmatika (Santrauka)
Pragmatics of Specialised German Text Translation (Summary)
5
14
14
   
Aina Būdvytytė, Reda Toleikienė
Ant sparnų – po sparnu: vertinamasis konceptualiųjų metaforų aspektas politikos ir sporto diskurse
Ant sparnų – po sparnu: vertinamasis konceptualiųjų metaforų aspektas politikos ir sporto diskurse (Santrauka)
The Axiological Aspect of the Conceptual Metaphors On the Wings – Under the Wings in Political and Sports Discourse (Summary)
16
24
25
   
Karolina Butkuvienė
Translation of Adolescent Language in Literary Discourse
Paauglių kalbos vertimas remiantis šiuolaikinės paauglių literatūros pavyzdžiais (Santrauka)
Translation of Adolescent Language in Literary Discourse (Summary)
26
37
38
   

Diāna Laiveniece
Populārzinātnisko rakstu virsraksti baltu valodu kultūras pētījumiem
Mokslo populiarinamųjų tekstų pavadinimai: baltų kalbų tyrimai (Santrauka)
Titles of Popular Science Articles in Baltic Language Culture Studies (Summary)

39
49
50
   
Linda Lauze
Speciālie jautājumi un to atbildes mutvārdu tekstā: sintaktiskais aspekts
Specialieji klausimai ir atsakymai į juos sakytiniame tekste: sintaksinis aspektas (Santrauka)
Special Questions and Answers to Them in the Spoken Text: Syntactical Aspect (Summary)
51
60
60
   
Irena Smetonienė
Garbės koncepto analizė
Garbės koncepto analizė (Santrauka)
Analysis of the Concept of 'Honour' (Summary)
62
73
74
   
Giedrė Šukytė
Metų laikų įvaizdis bei vertinimas lietuvių paremijose
Metų laikų įvaizdis bei vertinimas lietuvių paremijose (Santrauka)
The Image and Valuation of Seasons in Lithuanian Paremias (Summary)
75
86
86
   
Edita Valiulienė
Emocijų ir jausmų temperatūra: karščio, šilumos ir šalčio metaforos lietuvių ir anglų kalbose
Emocijų ir jausmų temperatūra: karščio, šilumos ir šalčio metaforos lietuvių ir anglų kalbose (Santrauka)
Temperature of Emotions and Feelings: Heat, Warmth and Cold (Coolness) Metaphors in Lithuanian and English (Summary)
88
103
103
   
Алла Лихачева
Репрезентация понятия русский язык в картине мира русскоязычных жителей литвы
Sąvokos rusų kalba reprezentacija Lietuvos rusakalbių pasaulėvaizdyje (Santrauka)
Representation of the Concept of the Russian Language in the Image of the World of Russian-Speaking Citizens of Lithuania (Summary)
105
116
117
   
Виктория Макарова
Образ другого в дискурсе российских и литовских электронных масс-медиа (на материале текстов о нацменьшинствах)
Kitataučio įvaizdis elektroninės žiniasklaidos tekstuose apie nacionalines mažumas (Santrauka)
The Image of the Alien in the Discourse of the Russian Electronic Mass Media (Based on Texts about Minorities) (Summary)
118
124
125
   
Informacija autoriams 126