2007, Nr. 2(9)

Turinys

Abeltina Anna.
The Role of Innovation in Economic Development
5
Ališauskas Kęstutis, Jakienė Jurgita, Jankauskienė Aida.
Gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas kaimo plėtrai
10
Bivainienė Lina, Šiaudkulytė Gintarė.
Teoriniai ir praktiniai ryšių su visuomene veiklos aspektai
18
Bozhko Larisa.
Paзвитие инновационно потенциала приграничных територий
25
Burda Ryšardas, Krikščiūnas Rolandas.
Problems of Investigation of Human Trafficking in Lithuania.
33
Deksnienė Jurgita, Rudytė Dalia, Simaitienė Kristina, Šimaitytė Diana.
Lietuvos tekstilės įmonių ūkinės veiklos efektyvumo įvertinimas ir tendencijos
37
Dylewski Marek.
The problems of Measurement of Effects of European Social Fund Finance Allocation on the Example of Operational Programme Human Capital in Poland
45
Eglitis Janis.
Baltic States – the Common and the Distinct in Macroeconomics
53
Filipiak Beata.
The Role of Gminas (Local Communes) in Supporting Local Business in Poland – the Reasearch Results
61
Frolova Larisa, Kovalyova Katerina.
The General Characteristics of Modern Economy
68
Išoraitė Margarita.
The Balanced Scorecard Method as a Tool Evaluating Performance of Local Authority
76
Ivanova Nadežda, Kalnin Zinaida.
Развитие лизингового финансирования в Эстонии: факторы роста и проблемы
83
Jarve Kristine, Geipele Ineta.
Capital Gains Tax in Latvia and European Union
91
Jegere Sarmite.
Прикладные вопросы рисков в малом и среднем бизнесе
97
Jonušaitė Simona, Valuckienė Jūratė.
Lyderystės charakteristikos bendrojo lavinimo mokykloje: išorės audito ataskaitų kokybinė analizė
102
Klupšas Feliksas.
Žemės ūkio žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros kryptys ir galimybės
108
Komskienė Diana.
Sporto parama – rėmėjo įvaizdžio ir reputacijos formavimo procesas
115
Kumpikaitė Vilmantė.
Human Resource Development in the Knowledge Society
122
Knappe Elke, Labanauskaitė Daiva, Gaižauskaitė Lina.
Presumptions of Cluster Creation in Tourism Sector
128
Martišius Stanislovas Algimantas, Martišius Mantas.
Ernestas Galvanauskas – Lietuvos diplomatijos ir politikos istorijoje
136
Mikalauskas Rimantas, Švagždienė Biruta.
Lietuvos kelionių organizavimo paslaugas teikiančių įmonių veiklos analizė ir vertinimas
146
Mikulskienė Birutė.
Foresight fot Public Administration – Instrument for Actors‘ Alignment
158
Nausėda Aurimas, Tamošiūnas Teodoras.
Šiaulių apskrities proveržio iš hinterlando į worderlandą prielaidos
164
Nefas Saulius, Rauleckas Rimantas.
Strategių Planning and its Match with Program Budgeting in Lithuanian Municipalities
175
Nurmet Maire, Lehtsaar Juri, Varnik Rando, Plaan Enn, Poder Anne, Loolaid Ular.
Availability of Training Opportunities and Advisory Services for Rural Enterprises in Estonia as a Factor of Competitiveness
183
Obrazcovas Vladimiras, Savas Steve E.
Naujasis viešasis valdymas
189
Pacevičius Jonas, Vitkovski Miroslav.
Empirinis darbe patiriamų stresų vertinimas
197
Pavlovska Valentina.
Opportunities of Labour Market Requirement Observance in Professional and Higher Education in Latvia
206
Praude Valerijs, Shalkovska Elena.
The Improvement of Marketing Communications in the Terms of Economic Globalization
211
Purlys Česlovas.
Export Marketing and Promotion: Anglysis of Theories and Practice for Composing of Lithuanian Export Promotion Strategy
218
Raipa Alvydas, Smalakys Vainius
Policijos personalo rengimo raida Lietuvoje 1990-1997 metais
228
Samulevičius Jurgis.
Knowledge Management for Productivity and Competetiveness: Lithuania‘s Achievements and Challenges
236
Saulitis Juris.
Рынок труда в период глобализации и экономическое раэвитие
240
Simonavičienė Žaneta, Dapkus Mindaugas, Simanavičius Artūras.
Business Administration Institutions in Lithuania
245
Sorg Mart, Tuusis Danel.
Foreign Loans as the Stabiliser of Estonia‘s Current Account Deficit
250
Šakienė Henrika.
Transfer Payments Hold on State‘s Competitive Ability
263
Šalkauskienė Ligita, Gedvilienė Meilutė, Labukas Artūras.
Neokonservatyvizmo ir monetarizmo sąsajos ekonominių teorijų kontekste
270
Šmergelienė Valdonė, Patackienė Nijolė.
Žmogiškųjų išteklių plėtros dalyvių tinklo modelis
277
Štreimikienė Dalia, Kovaliov Ruslan.
Corporate Social Responsibility in Baltic States
285
Trinkūnienė Eva.
Current Issues and Perspectives in Construction Contracts Evaluation
294
Tubutienė Vilma, Poškutė Rasa.
Organizacinį mokymąsi skatinančios aplinkos bruožai besimokančioje organizacijoje: Mažeikių Pavasario ir Ventos vidurinių mokyklų mokytojų nuomonių tyrimas
303
Vanagas Ramūnas.
Pokyčių valdymo modeliai Lietuvos Respublikos savivaldybėse
315
Voznyuk Yekaterina.
Планирование развития территории на основе маркетинга: сегментация целевых рынков
324
VVeinhardt Jolita.
Vertybinė individo, organizacijos ir visuomenės triada: kongruencijos paieškos organizacijoje
332
Zikienė Kristina, Bakanauskas Arvydas.
Customer Loyalty Programs: use Aspects, Perspectives and Future Trends
339
Zvirgzdina Rosita.
Facilities of Introduction of New Organizing Forms in Latvian Regions
347