2010, T. 11

TURINYS

I. Romano formų raštai
    The Patterns of the Novel

8
   
Gintaras Lazdynas
Romantinė romano žanro samprata: vidinį forma ir išorinė forma
Romantinė romano žanro samprata: vidinį forma ir išorinė forma (Santrauka)
The Romantic Conception of the Novel: an Inward Form and an External Form (Summary)

9
17
18
Juldita Nagliuvienė
Romano žanro redukcija Peterio Altenbergo estetikoje
Romano žanro redukcija Peterio Altenbergo estetikoje (Santrauka)
The Reduction of the Genre of the Novel in Peter Altenberg's Aesthetic (Summary)

19
38
39
Gintaras Lazdynas
Bildungsromano kanonai ir Knechto mirtis Hermanno Hesse's romane „Stiklo karoliukų žaidimai“
Bildungsromano kanonai ir Knechto mirtis Hermanno Hesse's romane „Stiklo karoliukų žaidimai“ (Santrauka)
The Canons of Bildungsroman and the Death of Knecht in Hermann Hesse's Novel „The Glass Bead Game“ (Summary)

40
51
51
Olga Senkane
Kopigais eksistencialistu romanu narativa veidojuma
Egzistencialistinio romano naratyvo bendrystės (Santrauka)
Commonalities in the Narrative of the Existentialist Novel (Summary)

53
62
63
Jadvyga Bajarūnienė
Bernwardo Vesperio „Kelionė“: romano autobiografijos ir esė jungtys
Bernwardo Vesperio „Kelionė“: romano autobiografijos ir esė jungtys (Santrauka)
„The Journey“ by Bernward Vesper: a Synthesis of a Novel, Autobiography, and Essay (Summary)

65
71
72
Genovaitė Dručkutė
Etienne'o Barilier „Praha“ - epistolinio romano pavyzdys
Etienne'o Barilier „Praha“ - epistolinio romano pavyzdys (Santrauka)
Etienne'o Barilier „Praha“ as an Example of the Epistolary Novel (Summary)

73
79
79
Milda Danytė
Tarp teksto ir vaizdo: šiuolaikinio iliustruoto romano pavyzdžiai
Tarp teksto ir vaizdo: šiuolaikinio iliustruoto romano pavyzdžiai (Santrauka)
Between the Text and the Image: Current Examples of Illustrated Novels (Summary)

81
89
90
Vytautas Bikulčius
J.M.-G.Le Clezio romano „Bado priedainis“ struktūros ypatybės
J.M.-G.Le Clezio romano „Bado priedainis“ struktūros ypatybės (Santrauka)
The Specificity of the Structure of the Novel „Refrain of Hunger“ by J.M.G. Le Clezio (Summary)

91
95
96
   
II. Romano istorijos kontekstai
     The Contexts of teh History of the Novel
97
   
Nerijus Brazauskas
Lietuvių romano istorija kaip antiromano istorija
Lietuvių romano istorija kaip antiromano istorija (Santrauka)
The History of the Lithuanian Novel as the History of the Anti-novel (Summary)

98
109
109
Vytautas Bikulčius
Euroromanas: iliuzija ar kompleksas?
Euroromanas: iliuzija ar kompleksas? (Santrauka)
Euronovel: an Illusion or a Complex? (Summary)

111
116
117
Silvestras Gaižiūnas
Janio Rainio romanai: sumanymai ir realybė
Janio Rainio romanai: sumanymai ir realybė (Santrauka)
Janis Rainis'Novels: Ideas and REality (Summary)

118
123
123
Sergėj Dmitrenko
Kūrybos tikslo evoliucija XIX a. 9-ojo dešimtmečio P. Boborykino romanuose (Santrauka)
The Evolution of the Aim of Creation in P.Boborykin's Novels of the 1880-ies (Summary)

125
134
135
   
Informacija autoriams 137