2007, T. 3
   
Vienas žymiausių lingvistinės stilistikos kūrėjų ir pedagogų Vienas žymiausių lingvistinės stilistikos kūrėjų ir pedagogų
(Janina Barauskaitė)
9
   
Kazimiero Župerkos darbų bibliografija Kazimiero Župerkos darbų bibliografija
(Rita Jakutienė)
14
   
Straipsniai (Articles)  
   
Rasa Andriušytė
Reklamos kalbos tyrinėjimai lietuvių mokslininkų darbuose
22
   
Audronė Bitinienė
Mokslinio stiliaus bendrojo ir individualiojo komponento santykis
32
   
Nijolė Bražienė
Pasakos, kaip fenomeno, ypatybės
40
   
Giedrė Čepaitienė
Kalbos etiketo situacijų vertinimas baltų ir slavų patarlėse
53
   
Ilga Jansone
Kalba – priemonė atspindėti pasaulį
62
   
Andra Kalnača
Ģenitīva sinonīmijas stilistiskās funkcijas mūsdienu latviešu valodā
68
   
Regina Kvašytė
Metakalbiniai komentarai sociolingvistiniu aspektu
(lietuvių kaip (pa)sakytų... ir latvių kā teiktu (sacītu)...)
79
   
Jurgita Macienė, Dalė Roikienė
Deminutyvų atitikmenys vertime į anglų kalbą (Vinco Ramono romanas Kryžiai)
97
   
Rūta Marcinkevičienė
Kauno dienos antraščių negatyvizmas
109
   

Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Vaikas – pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas (remiantis lietuvių kalbos pasaulėvaizdžio medžiaga)

118
   
Irena Ramaneckienė, Nijolė Bražienė
Nuomonė – mokslinės publicistikos žanras
126
   
Stasys Tumėnas
Kalba ir tarmė: dvikalbystė ar tik lingvistinis džiazas?
142
   
Skirmantas Valentas
Alfabetas poezijoje ir alfabeto poezija. Vlado Braziūno ir Sigito Gedos (per)skaitymas
154
   
Jolanta Vaskelienė
Jurgos Ivanauskaitės naujadarai ir jų vaidmuo tekste (Miegančių drugelių tvirtovė)
169