2014, T. 18

Turinys / Contents

   
I.  Tekstų skaitymai
    Reading texts
13
   
Šimtas „Tekstų skaitymų“, šimtų tekstų skaitymai (Džiuljeta Maskuliūnienė) 14
   
Dangiras Mačiulis
„Kunigaikščių Lietuva“: apie istorinius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinius lietuvių atminties kultūroje XIX a. gale–XX a. pirmoje pusėje
„Kunigaikščių Lietuva“: apie istorinius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinius lietuvių atminties kultūroje XIX a. gale–XX a. pirmoje pusėje (Santrauka)
“Lithuania of Dukes”: about Historical Images of the Grand Duchy of Lithuania in the Culture of Lithuanian Memory at the End of the 19th century and the First Half of the 20th century (Summary)
23

38

39
Dalia Jakaitė
Apie Pranciškų ir kitus šventuosius: buvimo bendruomenė Antano Maceinos filosofijoje ir poezijoje
Apie Pranciškų ir kitus šventuosius: buvimo bendruomenė Antano Maceinos filosofijoje ir poezijoje (Santrauka)
About Francis and Other Saints: the Community of Being in the Philosophy and poetry of Antanas Macein (Summary)
40
57
58
Irena Baliulė
Obuolio įvaizdis Mykolo Sluckio romane Adomo obuolys
Obuolio įvaizdis Mykolo Sluckio romane Adomo obuolys (Santrauka)
The Image of an Apple in the Novel Adomo obuolys (Adam’s apple) by Mykolas Sluckis (Summary)
60
66
67
Inesė Ratnikaitė
„Atvaizdai“ ir jų kūryba popiežiaus Jono Pauliaus II „Laiške menininkams“
„Atvaizdai“ ir jų kūryba popiežiaus Jono Pauliaus II „Laiške menininkams“ (Santrauka)
“Images” and their Creative Work in the Letter of Pope John Paul II to Artists (Summary)
68
79
80
Regina Kvašytė
Latvių grožinė literatūra lietuviškai (1990–2012 m.)
Latvių grožinė literatūra lietuviškai (1990–2012 m.) (Santrauka)
Translations of Fiction by Latvian Authors into the Lithuanian Language (1990–2012) (Summary)
81
105
106
Asta Gustaitienė
Įvaikinimo ir globos tema: šiuolaikinė literatūra paaugliams ir H. Ch. Anderseno meniniai atradimai
Įvaikinimo ir globos tema: šiuolaikinė literatūra paaugliams ir H. Ch. Anderseno meniniai atradimai (Santrauka)
Books with an Adoption and Foster Care Theme: Contemporary Juvenile prose and Andersen’s Artistic Discoveries (Summary)
108
122
123
Jurgis Dieliautas
Medis Jono Kalvelio fotografijoje: nuo ornamentikos iki metafizikos
Medis Jono Kalvelio fotografijoje: nuo ornamentikos iki metafizikos (Santrauka)
The Tree in Jonas Kalvelis’ Photography: from Ornaments to Metaphysics (Summary)
124
139
139
Gintarė Kulbeckienė
Universiteto leidybos lauko funkcijų kaita informacijos grandinėje
Universiteto leidybos lauko funkcijų kaita informacijos grandinėje (Santrauka)
The Change of Functions of the Field of University Publishing in the Information Chain (Summary)
141
152
153
Juldita Nagliuvienė
Peteris Altenbergas ir „kavinės literatūra“
Peteris Altenbergas ir „kavinės literatūra“ (Santrauka)
Peter Altenberg and “Coffee House Literature” (Summary)
155
169
170
Peterio Altenbergo eskizai (vertė Juldita Nagliuvienė ir Rūta Ježak) 172
   

II. Tekstų komparatyvistikos erdvės
      Comparative text studies

233
   
Genovaitė Dručkutė
Ch. F. Ramuz Alina ir Antano Vienuolio „Paskenduolė“: komparatyvistinis požiūris
Ch. F. Ramuz Alina ir Antano Vienuolio „Paskenduolė“: komparatyvistinis požiūris (Santrauka)
Charles Ferdinand Ramuz’s Aline and Antanas Vienuolis’ “The Drowned”: the Comparative Approach (Summary)
234
245
246
Silvestras Gaižiūnas
Henrikas Radauskas ir ispanų literatūra
Henrikas Radauskas ir ispanų literatūra (Santrauka)
Henrikas Radauskas and Spanish Literature (Summary)
247
252
253
Akvilė Šimėnienė
Apie du ežerus: Miguelio de Unamuno ir Donaldo Kajoko romanai
Apie du ežerus: Miguelio de Unamuno ir Donaldo Kajoko romanai (Santrauka)
About Two Lakes: the Novels of Miguel de Unamuno and Donaldas Kajokas (Summary)
254
266
267
Jurgita Ivanauskaitė
Istorinio romano recepcija Lietuvoje ir Suomijoje: žanro, skaitytojo, tyrimo diskursai
Istorinio romano recepcija Lietuvoje ir Suomijoje: žanro, skaitytojo, tyrimo diskursai (Santrauka)
Reception of a Historical Novel in Lithuania and in Finland: Genre’s, Reader’s and Research Discourses (Summary)
268
281
282
Milda Danytė
Social Anxieties in Recent American, Swedish and Norwegian Crime Fiction: A Comparative Analysis
Socialinio nerimo tema naujuose amerikiečių, švedų ir norvegų detektyviniuose romanuose: lyginamoji analizė (Santrauka)
Social Anxieties in Recent American, Swedish and Norwegian Crime Fiction: A Comparative Analysis (Summary)
283
298
299
Ingrida Žindžiuvienė
„Rugsėjo vienuoliktosios romano“ bruožai ir vystymosi tendencijos
„Rugsėjo vienuoliktosios romano“ bruožai ir vystymosi tendencijos (Santrauka)
Features of the 9/11 Novel (Summary)
301
315
316
Анна Степиня
Латышские переводы новеллы „The Tell-Tale Heart“ Эдгара-Аллана По: 1890–1940 годы
Edgaro Allano Poe novelės „The Tell-Tale Heart“ vertimai į latvių kalbą 1890–1940 metais (Santrauka)
Latvian Translations of Edgar Allan Poe Short Story “The Tell-Tale Heart” between 1890 and 1940 (Summary)
317
327
328
   
Informacija autoriams 329
Submission Guidelines 332
Информация для авторов 335