Tęstinės studijos

Tęstinio mokymo paslaugos organizuojamos asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti
kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius.

Studijos vyksta Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute, kuriame vykdomos aktualios
tęstinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, orientuotos į visuomenės ir
darbo rinkos poreikius regione. Studijos yra mokamos.

Tęstinių studijų institutas teikia kvalifikacijos tobulinimo paslaugas įvairių sričių specialistams
(pedagogams, valstybės tarnautojams, gydytojams, įmonių darbuotojams). Institute vykdomas
neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas.

I pakopos perkvalifikavimo studijų
programos
I pakopos tęstinių studijų programos
baigusiems kolegijas
Studijų trukmė 2–2,5 m.
Priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą
ir pedagogo kvalifikaciją. Neturintiems
pedagogo kvalifikacijos sudaromos sąlygos
studijuoti profesinių studijų programą
Pedagogika.
• Anglų filologija (specializacija − anglų
kalbos pedagogika) (suteikiamas anglų filologijos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
• Istorija (suteikiamas istorijos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis);
• Lietuvių filologija (suteikiamas lietuvių
filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
• Socialinė pedagogika (suteikiamas
socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, pedagogo kvalifikacija).

Studijų trukmė 1,5–2 m.
• Mechanikos inžinerija (priimami
asmenys, turintys transporto inžinerijos
ir mechanikos inžinerijos profesinę
kvalifikaciją; baigusiems studijas
suteikiamas mechanikos inžinerijos
bakalauro laipsnis);
• Socialinė pedagogika (priimami
asmenys, turintys socialinio darbuotojo
arba socialinio pedagogo profesinę
kvalifikaciją; baigusiems studijas
suteikiamas socialinės pedagogikos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis,
pedagogo kvalifikacija. Socialiniai
darbuotojai, neturintys pedagogo
kvalifikacijos, turi baigti pedagogikos
studijų modulį).

 
Daugiau informacijos:
tel. (8 41) 59 58 54 arba (8 41) 59 58 50.

Grįžti