Neformalios studijos

Neformaliosios studijos (specializacijos moduliai)

Priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirbantys pedagoginį darbą
švietimo įstaigoje ir siekiantys įgyti papildomą pedagoginę ar dalykinę specializaciją. Baigusiems
išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar
užsiimti specializuota pedagogine veikla.

Studijų apimtis: 90 kreditų.

Pedagoginės specializacijos studijos:
• Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir
priešmokyklinis ugdymas;
• Socialinė pedagogika;
• Surdopedagogika (specialiosios
pedagogikos specializacija);
• Tiflopedagogika (specialiosios pedagogikos
specializacija).
Mokomojo dalyko studijos:
• Anglų kalba pradinėse klasėse;
• Biologija;
• Fizika;
• Informacinės technologijos;
• Istorija;
• Lietuvių filologija;
• Matematika.
 
Daugiau informacijos:
tel. (8 41) 59 58 54 arba (8 41) 59 58 50.
 
 

Grįžti