2012, Nr. 1(26)

TURINYS / CONTENTS

Larry Hu­bbell
Lithuania’s democratic prospects
Lietuvos demokratijos perspektyvos
 
5
13
Marti­n Sobotka
Development Activities of Municipalities and their Influence on Regional Competitiveness
Entwicklungsaktivitäten der Gemeinden und ihre Beeinflussung auf Regional Wettbewerbsfähigkeit

15
23
Angele Kedaitiene, Vytautas Kedaitis
Contemporary Aspects of Insurance Industry Economics
Dabartiniai draudimo ekonomikos aspektai

25
36
Egidijus Radzevicius
Current Relevant Issues in the Accident Prevention Methodology
Nelaimingų atsitikimų prevencijos metodologijos šiuolaikinės aktualijos

37
43
Evandzelina Petukiene, Milda Damkuviene
Management of clients’ participation in the Coproduction of public services: the selection of clients
Klientų dalyvavimo viešosiose paslaugose valdymas: klientų atranka

45
51
Zaneta Kavali­au­ski­ene
Hierarchical Dependence of Antecedents of  Employee’s Continuance Commitment
Darbuotojo tęstinio įsipareigojimo organizacijai veiksnių hierarchinė priklausomybė

53
58
   
Informacija apie autorius / Information about the Authors 60
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje  „Socialiniai tyrimai“ 61
Requirements for the Articles to be Published in the  Scientific Journal “Social Research” 64