2011, Nr. 4(25)

TURINYS / CONTENTS

Daiva Labanauskaite, Laura Astrauskaite
Relationship between Population Aging and Lithuanian Regional Development Indicator
Visuomenės senėjimo ryšys su Lietuvos regionų plėtros rodikliais

5
14
Ligita Melece, Artūrs Prauliņš
Implementation Issues of Agrienvironment Measures in Latvia’s Regions
Внедрение и проблемы мероприятий агросреды в регионах Латвии

16
25
Erika Svedaite, Rima Cesyniene, Teodoras Tamosiunas
Anglysis of Situatio with Temporary Work as a New Form of Employment in Lithuania
Laikinojo įdarbinimo kaip naujos darbo formos Lietuvoje situacijos analizė

27
41
Skaidre Zickiene, Nerijus Potelis, Liongina Juozaitiene, Simona Poteliene
Corporate Social Responsibility Disclosure in Water Supply Companies
Socialinės atsakomybės raiška vandens tiekimo įmonėse

43
54
Rasa Balvociute, Irena Bakanauskiene
Research on Work Incentives and Motivating Factors in Manufacturing and Service Sector Companies of Siauliai City
Darbo paskatų ir motyvacijos veiksnių tyrimas Šiaulių miesto gamybos ir paslaugų sektoriaus įmonėse
56
62
Laima Liukineviciene
Youth Occu­pation Policy and Career Guidance of Schoolchildren In Northwestern Lithuania
Jaunimo užimtumo politika ir Šiaurės Vakarų Lietuvos moksleivių profesinės orientacijos
64
73
Inna Kozlinska
Current Trends in Entrepreneurship Education: Challenges for Latvia and Lithuania
Современные тенденции бизнесобразования – перспектива для Латвии и Литвы
75
87
Diana Saparniene, Rita Trijonyte
Assessment of Implementation of Ci­vil Servants’ Training Strategy for 2007‑2010: Case Stu­dy
Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategijos įgyvendinimo vertinimas: atvejo analizė
89
100
   
About authors / Apie autorius 102
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Socialiniai tyrimai 104
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal “Social Research” 107