2011, Nr. 1(22)

TURINYS

Lina Bivainienė
Interpretation of Brand Concept and Functions: Theoretical Approach
Prekės ženklo sąvokos ir funkcijų interpretavimas:teorinė prieiga

5
11
Zane Bulderberga
Urban-Rural Partnership for Regional Development
Miesto ir kaimo partnerystė kaip regioninės plėtros veiksnys

14
23
Rolandas Kriksciunas, Snieguole Matuliene
Practice of Establishment of Evidence in Cases of Administrative Offences
Administracinių teisės pažeidimų bylų įrodymų nustatymo praktika

25
32
Laima Liukinevičienė, Lina Norkutė
Transakcinės ir transformacinės lyderystės raiška Šiaulių miesto savivaldybėje
Transakcinės ir transformacinės lyderystės raiška Šiaulių miesto savivaldybėje

34
49
Zemyna Pauliukaitė, Aušra Turcinskaite-Jonas Balciunas
Translation Quality of Survey Instruments: Assessment of Questionnaire for Motivation and Academic Studies Quality
Apklausos instrumentų vertinimo kokybė: Motyvacijos ir Akademinių studijų kokybės klausimyno įvertinimas

51
63
Virginija Sidlauskiene
Study Choices Leading Women to Engineering and Technological Careers, Lithuania Case
Mokslo suvokimo įtaka inžinerijos ir technologijos mokslų studijų pasirinkimui. Lietuvos atvejis

65
77
Saulius Vaivada, Arturas Blinstrubas, Daiva Mockeviciene
Management of Knowledge Oriented Towards Self-Development of a Personality
Į asmenybės saviugdą orientuotų žinių valdymas

79
93
   
Apie autorius
About Authors
95
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Socialiniai tyrimai 97
Requirements for the Articles to be Published the Scientific Journal „ Social Research 100