2007, Nr. 1(9)

TURINYS

Bainev Valery, Olkhovik Iryna
Transition to the Innovation Factors of Development as a Condition of the Higher Educational Establishment's Competitive Ability in the Educational Services Market
Transition to the Innovation Factors of Development as a Condition of the Higher Educational Establishment's Competitive Ability in the Educational Services Market
5

12
Bakanauskas Arvydas, Pilelienė Lina
Impact of Sales Promotion Efforts on Customer's Choice
Impact of Sales Promotion Efforts on Customer's Choice

13
19
Bersėnaitė Jurgita, Šaparnis Gintaras
Assessment of Features, State and Success Factors of a Learning Organization: Aspect of Staff Opinions
Besimokančios organizacijos bruožų, padėtis ir sėkmės veiksnių vertinimas: darbuotojų nuomonės aspektas
20

27
Blinstrubas Artūras, Mažrimienė Ingrida, Jankuvienė Daiva
Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito metodikos taikymo problemos
The Application Issues of the Technique of Internal Audit in Comprehensive Schools

28
34
Bratčikovienė Nomeda
Changes in Labour Supply and Demand in Lithuania
Changes in Labour Supply and Demand in Lithuania

35
41
Černiauskienė Neringa, Stankevičienė Jūratė
Typologisation of Loyal Clients on the Basis of the Research
Lojalių klientų tipologizavimas tyrimo pagrindu

45
54
Čiarnienė Ramunė, Vienažindienė Milita
Strategic Human Resources Management: Changes in the Context of the New Public Management
Strategic Human Resources Management: Changes in the Context of the New Public Management
56

64
Davulis Gediminas
Local Taxes in Lithuania in the Context of Integration into the European Union
Local Taxes in Lithuania in the Context of Integration into the European Union

65
72
Erdemir Halil, Erdemir Hatice P.
The Requirements for International Relations Knowledge by Business Management in the Example of the Turkish-Iranian Gas Contract of 1996
The Requirements for International Relations Knowledge by Business Management in the Example of the Turkish-Iranian Gas Contract of 1996
73

80
Jermolajeva Elita, Petrova Irina
Some Aspects of Place Marketing
Some Aspects of Place Marketing

81
86
Juozaitienė Liongina, Žičkienė Skaidrė
Collective Investment Undertakings and Their Place in Financial Market of Lithuania
Collective Investment Undertakings and Their Place in Financial Market of Lithuania

88
97
Kareivaitė Roberta, Rakickas Andrius, Rakickienė Rasa
Assessment of Compliance with the Economic Convergence Criteria in Lithuania (1998-2006)
Ekonominės konvergencijos kriterijų laikymosi 1998-2006 m. Lietuvoje įvertinimas

98

109
Legenzova Renata
An Assessment of Accounting Regulation Changes in Lithuania
An Assessment of Accounting Regulation Changes in Lithuania

110
116
Makštutis Antanas, Malovikas Aleksejus, Vijeikis Juozas
Harmonious Development of the State and Society: Theory and Practice
Harmonious Development of the State and Society: Theory and Practice

117
128
Melnikas Borisas
The Future of the European Union: Knowledge-Based Economies Creation Strategies
The Future of the European Union: Knowledge-Based Economies Creation Strategies

129
135
Mikk Jaan
Economic, Educational and Cultural of Science Learning in Lithuania and Estonia
Economic, Educational and Cultural of Science Learning in Lithuania and Estonia

136
141
Navickas Kęstutis, Dijokaitė Dalia, Tamošiūnas Teodoras
Šiauliai Country Residents' Employment Forecasts
Šiaulių apskrities gyventojų užimtumo prognozės

142
150
Sližytė Asta
Identification of Managers' Attidudes Towards Performance Measurement
Identification of Managers' Attidudes Towards Performance Measurement

151
159
Šerikova Anželika, Furman Erika
Impact of Eurointegration on the Lithuanian Policy Agenda
Eurointegracijos poveikis Lietuvos Politikai

160
166
Urbietytė Ligita, Šaparnienė Diana
University as a Provider of Public Electronic Services: Situation Analysis and Development Tendencies
Universitetas - viešųjų elektroninių paslaugų teikėjas: situacijos analizė ir vystymosi tendencijos
167

178
   
Requirements for the scientific works published in the „Social Research“ journal 179