2007, Nr. 2(10)
Abromaitytė-Sereikienė Laima
The Influence of Motivation Factor on Merketing Ethics in Lithuanian Media
The Influence of Motivation Factor on Merketing Ethics in Lithuanian Media

5
12
Bernatonytė Dalia, Normantienė Akvilė
Regional Peculiarities of Lithuanian Foreign Trade Development in the Context of the European Economic Integration
Regional Peculiarities of Lithuanian Foreign Trade Development in the Context of the European Economic Integration
13

21
Čiegis Remigijus, Pareigis Rimantas, Skunčikienė Solveiga
Development Possibilities of Regions in Lithuania: Economic and Social Aspects
Development Possibilities of Regions in Lithuania: Economic and Social Aspects

22
32
Čiburienė Jadvyga, Guščinskienė Jūratė, Orehova Tatjana Viktorovna
The Changes of Cultural Values: Lithuanian and Ukrainian Case
The Changes of Cultural Values: Lithuanian and Ukrainian Case

33
38
Garalis Algirdas, Atrazdienė Gražina
Entrepreneurial Skills Development via Simulation Business Enterprise
Entrepreneurial Skills Development via Simulation Business Enterprise

39
48
Kazlauskienė Ilona, Šaparnis Gintaras
Competences Diagnostics of Preschool Education Institutions
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų diagnostika

49
58
Krankalis Rimantas
Aspects of Sustainable Waste Management in Šiauliai County
Darnaus atliekų tvarkymo Šiaulių regione aspektai

59
66
Maikštėnienė Kristina, Auruškevičienė Viltė
Estimating Consumer Perceived Value Distances Between Private Label and Proprietary Brands: The Conjoint Analysis Approach
Estimating Consumer Perceived Value Distances Between Private Label and Proprietary Brands: The Conjoint Analysis Approach
67

72
Malakauskienė Laima, Šaparnienė Diana
Computer Literacy in the Context of School as a Learning Organization
Kompiuterinis raštingumas mokyklos kaip besimokančios organizacijos kontekste

73
85
Pranulis Vytautas Pranas, Pikturnienė Indrė, Vaigienė Erika
Problems of Social Sciences Doctoral Studies Management at  Vilnius University
Problems of Social Sciences Doctoral Studies Management at  Vilnius University

86
92
Raišienė Agota Giedrė
Inter-organizational Patnership in Lithunia's Local-Government: Implementation of Support Strategy and Enabling Strategy
Rėmimo ir įgalinimo strategijų realizavimas įgyvendinant tarporganizacinę partnerystę Lietuvos vietos savivaldoje
93

98
Raudeliūnienė Jurgita, Zinkevičiūtė Virgilija
Competive Strategic Decisions: Formation and Evaluation
Competive Strategic Decisions: Formation and Evaluation

99
106
Ruškus Jonas, Nemeikšienė Virginija
Šeimai palankus universitetas: konceptas ir praktika. Atvejo analizė
Family-Friendly University: Concept and Praxis. Case Anlysis of Šiauliai University

107
116
Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytė Viktorija, Staskevičiūtė Giedrė
Management of the Structure of Marketing - Practical Nesessity not Solved in Theory
Management of the Structure of Marketing - Practical Nesessity not Solved in Theory

117
124
Skunčikienė Solveiga, Balvočiūtė, Rasa, Balčiūnas Sigitas
Imitacinių verslo žaidimų taikymo darbuotojų mokymui galimybių tyrimas
Research on Possibilities of Business Simulation Games Application in Employees Training Proces
125
135
Solnyškinienė Jolanta
Transformations Paradoxes or Outcome of Abandoned Mental Privatization
Transformations Paradoxes or Outcome of Abandoned Mental Privatization

136
146
Stankevičienė Jūratė, Tamošiūnas Teodoras, Tubutienė Vilma, Valuckienė Jūratė
The Quality of Teaching as the Factor of Evaluation the Quality of Studies
Dėstymo kokybė kaip mokymosi aukštojoje mokykloje veiksnys


147
154
Šatienė Gintarė, Toleikienė Rita
A Connection Between Corruption and Unethical Behaviour of Public Officials
A Connection Between Corruption and Unethical Behaviour of Public Officials

155
160
Šeputienė Janina
The Evolution of Economic Freedom and its Relationship with Economic Growth in the European Union
The Evolution of Economic Freedom and its Relationship with Economic Growth in the European Union
161

168
Tubutienė  Vilma, Poškuvienė Beatričė
Time-Usage Strategies in the Context of Work-Life Balance: the Survey Results
Time-Usage Strategies in the Context of Work-Life Balance: the Survey Results

169
175
   
About Authors 176
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal „Social Researches 178