Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto periodinis recenzuojamas mokslo leidinys „Socialiniai tyrimai“ leidžiamas nuo 1997 m. Prof. Gediminas Merkys (tada Šiaulių universiteto Edukacinio testavimo mokslinio centro direktorius) subūrė solidžią redaktorių kolegiją ir 1997 m. išleido pirmąjį leidinio „Socialiniai tyrimai: tarpdisciplininis požiūris“ numerį. Jame publikuota 14 socialinių mokslų srities, daugiausia edukologijos, straipsnių.  1999 m. vienu leidiniu išleisti šio mokslo žurnalo antrasis ir trečiasis numeriai.

Leidinio išskirtinumas tarp kitų analogiškos ar gretimos tematikos periodinių leidinių pasireiškia orientacija į originalių socialinių tyrimų rezultatus. Gerinant leidinio publikacijų kokybę orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkų darbų. Reikalaujama straipsniuose cituoti daug naujausių užsienio mokslo šaltinių. Skatinamas tarpdiscipliniškumas: straipsniai dažnai pasižymi plačiomis vadybos ir administravimo bei ekonomikos mokslo krypčių įvairių šakų sąsajomis.

Leidinio periodiškumas. Leidžiami du numeriai per metus:
Pirmas numeris publikuojamas gegužę (straipsnių pateikimo terminas iki balandžio 1 d.).
Antras numeris – gruodį (straipsnių pateikimo terminas iki lapkričio 1 d.).

Kalba. Straipsniai leidinyje publikuojami anglų arba lietuvių kalba, yra išsamios santraukos lietuvių (straipsniams anglų kalba) arba anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba.

Informacija autoriams. Reikalavimai leidinyje „Socialiniai tyrimai“ publikuojamiems mokslo darbams

Duomenų bazės. Leidinys įeina į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, priklauso tarptautinėms duomenų bazėms:
Index Copernicus: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
SocINDEX with Full Text: http://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.pdf
Sociology Source Ultimate: https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-coverage.pdf
SocINDEX: http://www.ebscohost.com/titleLists/snh-coverage.pdf
One Belt, One Road: https://www.ebscohost.com/titleLists/obo-coverage.htm

Atviros prieigos politika. Žurnalas leidžiamas atsižvelgiant į atvirosios prieigos principus, - leidinys internete laisvai prieinamas mokslo ir plačiajai visuomenei. Skaitytojai gali nemokamai naudotis mokslinėmis publikacijomis.

Straipsnių recenzavimas. Visi straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų, vienas jų yra ne redakcinės kolegijos narys.

Mokestis. Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-478 (2016 m. lapkričio 21 d.) „dėl straipsnio publikavimo Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose mokesčio“ nuo 2017 m. sausio 2 d. straipsnių, publikuojamų Universiteto mokslo žurnaluose, mokestis – 75 Eur.