2004, Nr. 1(4)

Turinys

Redaktoriaus žodis 4
Diana Cibulskienė,
Mindaugas Butkus
Finansų rinkų ir įmonių veiklos globalizacijos tendencijos tarptautinėje ekonominėje erdvėje 5
Diana Cibulskienė The Trade Credit As One Of The Alternative Financing Forms 14
Violeta Damašienė,
Diana Cibulskienė,
Mindaugas Butkus
Netolygios regionų plėtros analizė 23
Jolita Krumplytė,
Audronė Rimkevičienė
Rangavimo ir klasterinės analizės taikymas vertinant Lietuvos regionų hierarchiškumą ir skirtumus socialiniu-ekonominiu požiūriu 39
Tõnu Roolaht Relationship Success As The Possible Cause For Its Dissolution 49
Jonas Ruškus,
Rima Žurauskaitė
Lyderystės, kaip socialinio konstrukto, psichosemantinės erdvės identifikavimas 59
Aleksandras Vytautas Rutkauskas,
Diana Cibulskienė
Valiutų kursų portfelio valdymo modelis – viena finansavimo priemonių 70
Ella Skvorcova Implementation Of Innovative Changes As Viewed By Consumers 78
Jurga Staponkienė Strateginis valdymas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose: panašumai ir skirtumai 85
Kadri Ukrainski Regional Innovation Linkages In Emerging Estonian Wood And Forest Industry Cluster 94
Jūratė Valuckienė,
Jonas Ruškus,
Sigitas Balčiūnas
Verslumo, kaip asmenybės savybės, identifikacija moksleivių populiacijoje 103
Tiia Vissak The Role Of Foreign Owners In The Internationalization Of Their Affiliates: Some Examples From Estonia 113
Skaidrė Žičkienė Komunalinių atliekų tvarkymo prioritetai ir jų realizavimo galimybių subalansuotos miestų plėtros kontekste tyrimas 122
Валерий Байнев Инсайдерская рента как фактор кризиса предприятия 131
Тамара Сорокина Проблемы формирования региональных бюджетови межбюджетных отношений в республике Беларусь 140
Reikalavimai leidinyje „Socialiniai tyrimai“ publikuojamiems mokslo darbams 148