2013, Nr. 1(30)

TURINYS / CONTENTS

Kakai Laszlo
Good Governance Versus Good Government in Local Government in Hungary
Good Governance Versus Good Government in Local Government in Hungary
5
14
Jedruchniewicz Andrzej
Consumption and Economic Development
Потребление в экономическом развитии
16
22
Tamasauskiene Zita, Stankaityte Aiste
Evaluating of the Relationship between Wages and Labour Productivity in Lithuania: Territorial and Sectoral Approaches
Priklausomybės tarp darbo užmokesčio ir darbo našumo Lietuvoje vertinimas: teritoriniai ir sektoriniai aspektai
24
34
Jakubowski Sebastian
Polish and Global Pension Markets in the First Decade of the Second Millennium
36
Kmieliauskaite Ruta, Valanciene Loreta
Peculiarities of Performance Measurement in Municipalities
Savivaldybių veiklos vertinimo ypatumai
44
51
Toleikiene Rita, Rybnikova Irma
What do Lithuanian Students Expect from Leaders? First Results of the GLOBE Study in Lithuania
Ko studentai tikisi iš vadovų? GLOBE tyrimo Lietuvoje rezultatai
52
63
Svedaite Erika, Tamosiunas Teodoras
Investigation of the Advantages and Disadvantages of Temporary Employment
Laikinojo įdarbinimo privalumų ir trūkumų tyrimas
64
70
Kloviene Lina
Impact of the Business Environment on Management Accounting Functions
Verslo aplinkos įtaka valdymo apskaitos funkcijoms
71
77
Aboltins Krisjanis
Changes and Opportunities Created by the Economic Situation and European Regulation 461/2010 in the Automotive Aftersales Market
Änderungen und Möglichkeiten, die durch die wirtschaftliche Situation und die Europäische Verordnung 461/2010 in dem Automobil After Sales Markt bedingt wurden
78
83
Sneideriene Agne
Social Issues in Multinational Corporations Activities Including the Regional Dimension
Socialinių veiksnių poveikis tarptautinių įmonių veiklai regionalizavimo aspektu
87
94
Nefas Saulius
Measurement of Sociality in Lithuanian Municipalities:The Case of the Biržai District  Municipality
Bendruomeniškumo matavimas Lietuvos savivaldybėse: Biržų rajono savivaldybės atvejis
96
103
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 104
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI“  
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL “SOCIAL RESEARCH”