2012, Nr. 4(29)

TURINYS / CONTENTS

Angele Kedaitiene, Vytautas Kedaitis
Macroeconomic Effects of the Europe 2020 Strategy
Makroekonominiai strategijos Europa 2020 efektai

5
18
Jurga Ruksenaite
Investigation of the EU Countries’ Economies using Composite Indicators
Europos Sąjungos šalių ekonomikos vertinimas naudojant sudėtinius rodiklius

20
30
Evaldas Racickas, Asta Vasiliauskaite
Classification of Financial Crises and their Occurrence Frequency in Global Financial Markets
Finansinių krizių klasifikacija ir jų pasireiškimo dažnumas globaliose finansų rinkose

32
43
Alma Maciulyte-Sniukiene, Kristina Montvilaite
Evaluation of Innovations as a Labour Productivity Increasing Factor: The Case of the European Union Countries
Inovacijų kaip darbo produktyvumo didinimo veiksnio vertinimas: Europos Sąjungos šalių atvejis

45
58
Milda Damkuviene, Rigita Tijunaitiene, Evandzelina Petukiene, Jurgita Berseaite
Customer Perceived Co-creation Value: Synthesis of the Extant Literature
Klientų suvokiamos dalyvavimo vertės konceptas: mokslinės literatūros sintezė

59
67
Inna Kozlinska
Teachability Quest in Entrepreneurship Research
Вопрос обучаемости в исследованиях предпринимательства

69
79
Nida Kvedaraite, Ausra Repeckiene, Rasa Glinskiene, Renata Zvireliene
Youth Employment and Measures that Facilitate Inclusion into the Labour Market
Jaunimo užimtumas ir jų įsitraukimą į darbo rinką lengvinančios priemonės

82
89
Xiaosong Zheng
Management Accounting Practices in China: Current Key Problems and Solutions
Pratiques en matière de comptabilité de gestion en Chine: problèmes et solutions principaux courants

91
97
Ligita Melece
Tourism and Comparison of Some Development Aspects in the Baltic Region
Туризм и сравнение отдельных аспектов его развития в странах Прибалтийского региона
99
110
   
Informacija apie autorius / Information About the Authors 112
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Socialiniai tyrimai“ 116

 Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal “Social Research”

119