2015, Nr. 13

TURINYS / CONTENT

 Įvadinis žodis                      4
 Foreword 6
   
 MOTERYS ISTORIJOJE / WOMEN IN HISTORY  9
   
Dovilė Sagatienė
Neištirta Lietuvos moterų istorija: jų kelias teisininko profesijos link XIX ir XX a. sandūroje
Unrevealed History of Lithuanian Women: Their Way Towards Legal Profession
10
24
   
 ŠVIETIMO SISTEMOS IR DARBO RINKOS KAITA / CHANGE OF EDUCAION AND LABOUR MARKET  25
   
 Annemarie van Langen
Girls and STEM Choice in Dutch Education: the Strong Gender Segregation and the Good Practice of the Stimulation Policy
Merginos ir STEM studijų pasirinkimas Olandijos švietimo sistemoje: ryški lyčių segregacija ir geroji stimuliavimo politikos praktika

26
38

   
 Ulla Gerner Wohlgemuth
(More) Men in Eearly Childhood Education and Care: an Uphill Down Dale Endeavour
(Daugiau) vyrų ankstyvojo vaikų ugdymo ir rūpybos sistemoje: siekis, kupinas pakilimų ir nuosmukių
40
53
   
 Virginija Šidlauskienė, Rasa Pocevičienė
Lyčių segregacija užimtumo ir švietimo srityse: lyginamoji analizė
Gender Segregation in the Labor Market and Education: Comparative Analysis
55
72
   
Virginija Šidlauskienė, Anne Pépin, Jeanne Collin, Eileen Drew, Claire Marshall, Gintautas Jazdauskas
Institutional Gender Equality Change Cases: Ireland and Lithuania
Institucinės lyčių lygybės kaitos atvejai: Airija ir Lietuva
74
92
   

TARPDISCIPLININIAI LYČIŲ TYRIMAI / INTERDISCIPLINARY GENDER RESEARCH

93
   
Cecília Delgado
Gender Planning Policies to Support Community Food Growing Spaces, Generating Data to Enhance Political Awareness – a First Step Based on Vienna Community Gardens
94
   
Apie autorius 96
About Authors 
97
   
Leidinyje Lyčių studijos ir tyrimai publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 98
Requirements for Research Papers Published in Journal Gender Studies and Research 101