2014, Nr. 21

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė 4
   
Preface 5
   
MUZIKOLOGIJA / MUSICOLOGY 7
   
Rytis Urniežius
Simfoninių kūrinių aranžuotės pučiamųjų orkestrui: dviejų tradicijų aspektai
Transcriptions of the Symphonic Music for the Wind Band: The Facets of Two Traditions
8
   
VAIZDUOJAMIEJI MENAI / VISUAL ARTS 25
   
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Janinos Malinauskaitės scenografija Europos teatro kontekste
Scenography of Janina Malinauskaitė in the Context of European Theatre
26
   
Edita Riaubienė
Tapybinės ir piešybinės patirtys architekto kūryboje
Painting and Drawing Experience in Architect’s Creative Work
38
   
MENO PEDAGOGIKA / ART EDUCATION 51
   
Kimmo Lehtonen, Antti Juvonen, Heikki Ruismäki
Septyni požiūriai į menus ir meninį ugdymą
Seven Viewpoints to Arts and Arts Education
52
   
Lolita Jolanta Navickienė
Emocinio imitavimo metodas kaip pozityvios tėvystės formavimo priemonė
The Method of Emotional Imitation as a Way to Form Positive Parenting
74
   
Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Rūta Girdzijauskienė
Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinis kūrybiškumas: kūrybos muzikinėmis kompiuterinėmis technologijomis (MKT) rezultatų analizė
Senior Pupils’ Musical Creativity: Analysis of the Results of Creation Using Music Computer Technologies (MCT)
107
   
Apie autorius / About the Authors 126
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 129
Requirements for the Research Works Published in the Journal „Kūrybos erdvės“ / “The Spaces of Creation”