2013, Nr. 18

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė 4
Preface 5
   
Muzikologija ir Muzikos pedagogika / musicology and Music Education 7
   

Edita Besasparytė, Darius Kučinskas
Statistinė muzikos ritmo analizė. Lietuvių kompozitorių kūriniai styginių kvartetui
Statistical Analysis of Music Rhythm. Lithuanian Composers‘ Pieces for String Quartet

8

Jolanta Bernotaitienė, Marija Beinarytė
Muzikos pamokos laiko optimizavimas pradinėse klasėse
Time Management for Music Lessons in Primary Forms

19

Jūratė Daugėlienė, Diana Strakšienė, Giedrė Gabnytė
Muzikinės improvizacijos ugdomosios galimybės būsimųjų muzikos mokytojų rengimo kontekste
The Educational Possibilities of Musical Improvisation in the Context of Future Music Teachers’ Education

27

Kateryna Zavalko
Būsimų muzikos mokytojų, besiruošiančių inovatyviai veiklai, kūrybiškumo įvertinimas
Diagnostics of Creativity for Prospective Music Teachers in the Process of Preparation for Innovation Performance

40
   
Vaizduojamieji menai / Visual Arts 55
   

Linda Balode
Reabilitacijos sodai Latvijoje
The Rehabilitation Gardens in Latvia

56
   
Apie autorius / About the authors 70
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 73
Requirements for the research works published in the journal „Kūrybos Erdvės“ / “The Spaces of Creation”