Neįgaliųjų fizinė veikla

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1,5 m.) Dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines socialinių mokslų ir biomedicinos mokslų studijų sričių pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems sveikatos edukologijos, specialiosios pedagogikos krypties studijas.
 
Metinė studijų kaina
1600 Eur

Svarbu!
Neturintieji socialinių ir biomedicinos mokslo krypčių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Judesio korekcijos technologijos, Edukologijos įvadas, Bendroji ir specialioji pedagogika.

Trumpas studijų programos aprašas
Programa rengia aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius žinių ir gebėjimų vertinti skirtingo amžiaus negalią turinčių asmenų sveikatos ar raidos sutrikimus. Absolventai geba parinkti ir taikyti mokslo pagrįstus taikomosios kūno kultūros metodus, inicijuoti naujoves neįgaliųjų fizinėje veikloje, atlikti su šia sritimi susijusius socialinių mokslų tyrimus.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Edukologijos magistrai galės dirbti sveikatos apsaugos, ugdymo, savivaldos ir kt. įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose taikomosios kūno kultūros specialistais su negalią turinčiais asmenimis. Studijas gali tęsti edukologijos krypties doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Iki liepos 1 d.
Prof. dr. Liuda Radzevičienė
tel. nr. 841-595735
Nuo liepos 2 d. iki liepos 24 d.
Roma Misgirdienė
tel. nr. 841-595735
Nuo liepos 25 d. iki rugsėjo 1 d.
tel. nr. 841-595710