Išmaniosios gamybos inžinerija

Inžinerijos mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalaurą fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos kryptyje; inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės mechanikos, elektros, elektronikos, gamybos kryptyse; informatikos mokslų krypčių grupės informatikos inžinerijos kryptyje. Taip pat minėtų krypčių profesinio bakalauro arba kitų krypčių universitetinių studijų absolventai, baigę Šiaulių universiteto "Išmaniosios gamybos inžinerijos" papildomąsias studijas.
 

Konkursinio balo sandara:

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės:

  • Išmaniosios gamybos inžineriją baigęs magistras turi robotų valdymo, jų programavimo, mechanikos inžinerijos, kibernetikos žinių taikymo gebėjimų aukštos kvalifikacijos reikalaujančiuose inžineriniuose sprendimuose. Absolventas geba atlikti konstravimo ir gamybos organizavimo darbus aukštųjų technologijų įmonėse, kuriose vyrauja išmanioji – robotizuota gamyba.
  • Aukštos kvalifikacijos specialistai galės dirbti inžinerinį, tiriamąjį ar naujų produktų vystimo darbą pramonės įmonėse. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje ir siekti mokslininko ar pedagogo karjeros.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Gintautas Daunys, prof. dr. Vidas Lauruška, doc. dr. Nerijus Ramanauskas, doc. dr. Gediminas Valiulis ir kt.

ĮSIDĖMĖK! :)

  • Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus.
  • Akademinis darbas vyksta lietuvių arba anglų kalbomis.