Viešasis valdymas

Viešojo administravimo magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų),

Ištęstinės studijos (2 m.; 90 kreditų, dalis studijų vykdoma mišriu nuotoliniu būdu)

Specializacijos: Dalyvaujamasis valdymas, Regionų ir vietos politika

Priimami asmenys, baigę universitetines bakalauro verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės, teisės, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo krypčių studijas. Taip pat tų pačių krypčių profesinio bakalauro studijų arba kitų krypčių universitetinių studijų absolventai, baigę Šiaulių universiteto „Viešojo valdymo“ papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Programa rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie studijose įgyja gebėjimų valdyti socialinių tyrimų ir viešosios politikos analizės metodologiją, savarankiškai priimti į veiklos tobulinimą ir gerinimą orientuotus sprendimus.
  • Aukščiausius tarptautinio vertinimo balus 2017 m. pelniusios programos absolventai dirba centrinėse, teritorinėse viešojo valdymo ir administravimo, vietos savivaldos institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose, socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros ir kituose valstybinio administravimo sektoriuose organizacijų, padalinių, nevyriausybinių organizacijų vadovais. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: profesoriai Diana Šaparnienė, Algis Krupavičius, Aistė Lazauskienė, Teodoras Tamošiūnas, Laima Liukinevičienė, mokslo daktarai ir praktikai Vita Juknevičienė, Sigitas Balčiūnas, kiekvienais metais vizituoja dėstytojai iš JAV, Vokietijos ir kt. šalių.

ĮSIDĖMĖK! :)

1. Neturintiems nurodytų studijų krypčių bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus.

2. Skirtingos specializacijos bus realizuojamos, jei į kiekvieną susirinks ne mažiau kaip 5 studentai. Kitu atveju bus viena specializacija.