Lietuvių kalbotyra

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (2 m.). (Studijuojami dalykai).

Suteikiama kvalifikacija
Filologijos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties studijų programas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
1900 Eur

Svarbu!
Neturintieji filologijos krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Kalbotyros įvadas, Teksto lingvistika, Lingvistinė teksto analizė.

Trumpas studijų programos aprašas
Svarbiausi programos tikslai – gilinti bendrąjį lingvistinį ir lituanistinį išsilavinimą, analitinio vertinamojo požiūrio į šiuolaikines kalbotyros teorijas kompetenciją, ugdyti mokslo tiriamojo ir taikomojo darbo įgūdžius. Filologijos magistras turi tvirtus lingvistinės teksto analizės gebėjimus, yra susidaręs pradinius akademinio darbo aukštojoje mokykloje įgūdžius.

Karjeros ir studijų galimybės
Baigusieji šias studijas gali dirbti kalbos tvarkytojais įmonėse ir įstaigose, kalbos redaktoriais leidyklose, stoti į kalbotyros, žurnalistikos doktorantūrą (trys programos absolventai sėkmingai studijuoja jungtinėje filologijos krypties doktorantūroje). Papildomai įgiję pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti bendrojo ugdymo ar aukštosiose mokyklose.
 
Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:
doc. dr. Reda Toleikienė
Tel. (8 41) 595 872

Grįžti