Matematika

Matematikos mokslų magistro laipsnis
Specializacija: didžiųjų duomenų analitika (Big Data Analytics)
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines tos pačios krypties studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlyje pateiktų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės:

  • Programa rengia specialistus, turinčius gilių matematikos žinių, gebančius kurti algoritmus, modeliuoti, analizuoti, spręsti prognozavimo bei optimizavimo uždavinius, valdyti didelius duomenų srautus, apjungti ir pritaikyti matematikos bei informacinių technologijų žinias praktinių problemų sprendimui.
  • Specializacija Didžiųjų duomenų analitika atvers galimybes dirbti analitikais įmonėse, dirbančiose su didžiaisiais duomenimis (telekomunikacijų bendrovės, prekybos tinklai, bankai), pramonės ir verslo įmonių kokybės valdymo skyriuose; modeliavimo specialistais, tyrėjais, finansų matematikais draudimo kompanijose, vertybinių popierių biržose bei valstybės institucijose; projektų vadovais tyrimų ir informacinėse agentūrose.
  • Pasirinkę mokslininko kelią absolventai gali gilinti žinias matematikos doktorantūroje, dirbti dėstytojais ar mokslo darbuotojais mokslo ir švietimo institucijose, mokslinių tyrimų centruose.
  • Taikomas mišrus nuotolinis mokymasis (apie 30 proc. studijų dalykų) bei lankstus individualizuotas studijų planas.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Donatas Jurgaitis, prof. dr. Roma Kačinskaitė, prof. dr. Renata Macaitienė, prof. dr. Darius Šiaučiūnas, doc. dr. Vaidotas Kanišauskas, 2018–2019 m. m. paskaitas planuoja skaityti doc. Alar Leibak (Talino technologijos universitetas), taip pat ilgamečiai akademiniai partneriai iš Vilniaus universiteto.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys matematikos krypčių grupės bakalauro diplomo privalo išlaikyti trūkstamus dalykus, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.