Informacinių technologijų valdymas

Informatikos mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės (1,5 metų; 90 kreditų) studijos

Konkursinio balo sandara:

Diplomo priedėlyje pateiktų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Programa rengia specialistus, gebančius kurti ir tobulinti programinę įrangą, kuri modeliuos, automatizuos, kontroliuos, analizuos IT valdymo sprendimų įtaką įmonės veiklos procesams, įvertins galimą riziką priimant verslo IT sprendimus. Absolventai gebės taikyti IT veiklos planavimo, sprendimų priėmimo ir strateginio valdymo procesuose, išmanys IT paslaugų valdymo standartus (COBIT, ITIL ir kt.) ir gebės juos taikyti institucijos veiklos plėtroje, žinos veiklos procesų modeliavimo žymėjimus, gebės kurti  informacijos saugos valdymo modelius. Gebės planuoti, parinkti tinkamus mokslinio tyrimo metodus ir sudaryti didžiųjų duomenų analizės modelius realiems verslo duomenims tirti, apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas bei prognozes, parinkti ir taikyti tinkamus daiktų interneto sprendimų veikimo analitinius bei modeliavimo metodus, atlikti interneto turinio analizę, kurti spietinius IT modelius.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • Karjeros galimybės: SALDA, Šiaulių bankas, OWEXX, Cherry Servers, NFQ technologies, Busturas ir kt.
  • Programa pasižymi informatikos studijų krypčių sankirta, savivaldos institucijoms regionuose reikalingi specialistai, gebantys dalyvauti tarpkryptinių informatikos mokslo specialistų komandose ir generuoti novatoriškus problemų sprendimus.
  • Galimybė rinktis gilesnių žinių alternatyvas, dalykai, ugdantys specialius gebėjimus šiose srityse: socialinių tinklų naudojimo spietinėse sistemose, daiktų interneto sistemų diegimo, didžiųjų verslo duomenų analitikai, interneto turinio analitikos srityse. Minėti specialieji gebėjimai reikalingi siauresnėse IT valdymo proceso srityse.
  • Dėstys studijų dalykus gerai išmanantys Šiaulių ir kitų universitetų mokslininkai besistažuojantys užsienio universitetuose, turintys Informacinių technologijų valdymo  mokslinį įdirbį ir praktinę patirtį;
  • Studijų prieinamumas ir lankstumas: apie 50 proc. studijų dalykų vykdoma mišriuoju nuotoliniu arba nuotoliniu būdu.Galimybė studijuoti pagal individualų studijų planą.
  • Programa patobulinta atliepiant į darbdavių ir doktorantų pastabas, kad Lietuvos kompanijos ieško duomenų analitikų duomenų duomenų valdymui,  ieškant sprendimų įmonės būsimiems iššūkiams.

                                                                     

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt