Informacinių technologijų valdymas

Informatikos mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų; dalis studijų programos vykdoma mišriuoju nuotoliniu būdu)

Priimami asmenys,baigę universitetines pagrindines studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems informatikos ar informatikos inžinerijos studijų krypčių programas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Programa rengia kvalifikuotus specialistus, gebančius kurti ir tobulinti programinę įrangą, kuri modeliuos, automatizuos, kontroliuos, analizuos IT valdymo sprendimų įtaką įmonės veiklos procesams, įvertins galimą riziką priimant verslo IT sprendimus. Šios programos absolventai gebės taikyti IT veiklos planavimo, sprendimų priėmimo ir strateginio valdymo procesuose, išmanys IT paslaugų valdymo standartus (COBIT, ITIL ir kt.) ir gebės juos taikyti institucijos veiklos plėtroje, žinos veiklos procesų modeliavimo žymėjimus, gebės kurti  informacijos saugos valdymo modelius.
  • 2018 m. priėmimo naujovė – atliepiant į darbdavių, doktorantų pastabas, kad Lietuvos kompanijos ieško duomenų analitikų, studijų programoje gilinamos kompetencijos  duomenų kaupimo, analizavimo ir valdymo srityje, kaip vienas pagrindinių sėkmės veiksnių ieškant sprendimų įmonės būsimiems iššūkiams. Bus vykdomi  bendri moksliniai užsakomieji socialinių partnerių ir magistrantų projektai.
  • Programos poreikį sąlygoja IT paslaugų valdymo sprendimų priėmimo didėjimas verslo rinkoje.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof.  dr. Gintautas Daunys, prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis, prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas ir kt. žinomi Lietuvos mokslininkai, dėstytojai iš akademinių partnerių užsienyje.

ĮSIDĖMĖK! :)  Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro laipsnio (ne mažiau kaip 30 kreditų informatikos ar informatikos inžinerijos studijų krypčių dalykų) papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus priklausomai nuo pasiektų rezultatų.