Bioedukacija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m., apie 25 proc. dalykų dėstoma nuotoliniu būdu). (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Edukologijos magsitro laipsnis
 
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.
 
Konkursinį balą sudaro
Diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinis vidurkis. Stojantiesiems gali būti pridedami papildomi balai.
 
Metinė studijų kaina
1900 Eur
 
Pastaba
Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ar ugdymo) grupės bakalauro diplomo privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika.
 
Programa rengia aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo edukologus, kompetentingus dirbti bioedukacijos srityje. Baigę studijas, gebėsite: inicijuoti ir vykdyti taikomojo pobūdžio edukacinius tyrimus, jais grįsti kuriamas ir įgyvendinamas visuomenės neformaliosios edukacijos (biologijos, biotechnologijos ir aplinkosaugos srityse) programas, identifikuoti gamtosaugos, bioetikos ir edukacijos problemas, perteikti mokslinę informaciją visuomenei, aktyvinti bendruomenę aplinkosauginei veiklai, inovatyviai ir kūrybiškai spręsti visuomenės neformaliojo švietimo problemas biologijos ir gamtosaugos srityse, kryptingai ir nuosekliai ugdyti jaunąją kartą karjerai biologijos ir biotechnologijos srityse, populiarinti biologijos ir biotechnologijos studijas, mokslininko profesiją.
 
Karjeros galimybės. Edukologijos magistrai gali dirbti edukacinį darbą aplinkos apsaugos, sveikatos profilio valstybinėse įstaigose, savivaldybių padaliniuose, nevyriausybinėse organizacijose, švietimo ir kultūros institucijose.
 
Absolventai gali tęsti studijas edukologijos krypties doktoarantūroje.
 

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Rytis Vilkonis
el. p. vilkonis@inbox.lt

Grįžti