Regionų plėtra ir valdymas

Jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu (Čekija)

Viešojo administravimo magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Studijos vyksta anglų kalba, dalį dalykų studijuojant Pardubicių universitete.

Į studijas priimami: universitetinį bakalauro verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys. Norintieji dalyvauti konkurse turi turėti ne mažesnį kaip B2 anglų kalbos lygį* pagal Bendrųjų Europos kalbų matmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Aukščiausios kvalifikacijos specialistai geba integruoti viešojo valdymo ir regionų plėtros žinias, turi mokslinio tyrimo ir ekspertinės veiklos gebėjimų rengti ir įgyvendinti regionų plėtros programas. Programa aktuali įvairaus lygmens (europinio, nacionalinio, regioninio, vietos) institucijoms, įgyvendinančioms regioninės politikos tikslus, sprendžiančioms regionų plėtros problemas.
  • Visų programos studijų dalykų turiniui būdingas tarptautinis palyginamumas, metodologinis pliuralizmas, atliekamų mokslinių tyrimų mokslinis ir praktinis pritaikomumas.
  • Aukščiausių balų tarptautiniame vertinime 2017 m. pelniusios programos absolventai demonstruoja integralias kompetencijas profesionaliai ir kūrybiškai veikti tarptautinėse, centrinėse, teritorinėse viešojo valdymo ir administravimo institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Programos profesoriai, dėstytojai: tarptautinėje programos komandoje greta žinomų viešojo administravimo moksle profesorių Jano Stejskalo, Jaroslavo Macháčeko, Dianos Šaparnienės, Algio Krupavičiaus, Aistės Lazauskienės, Teodoro Tamošiūno dirba jauni mokslo daktarai ir praktikai Andrius Rakickas, Kristina Matuzevičiūtė, Vita Juknevičienė, Michaela Stříteská, Jitka Komárková ir kt., taip pat kiekvienais metais katedroje vizituojantys dėstytojai iš JAV, Vokietijos ir kt. valstybių.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupės bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Vadyba, Makroekonomika, Teisės pagrindai.

* Anglų kalbos mokėjimas gali būti pagrindžiamos šiais dokumentais: pirmosios pakopos išsilavinimą liudijančio diplomo priedėliu, kuriame įrašytas užsienio kalbos (anglų) studijų dalykas (ne mažiau kaip 6 kreditų), arba kitu B2 anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiu dokumentu.