Viešasis administravimas

 
Specializacijos*
Strateginis valdymas, Viešojo valdymo teisė
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m.), ištęstinė (5 m.). Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu. (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis
Viešojo administravimo bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Istorija
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
Nuolatinės – 1268 Eur, ištęstinės –845 Eur

Ko išmoksiu?
Gebėsi inicijuoti ir priimti institucijai, miestui, regionui svarbius sprendimus, kontroliuoti įstatymų ir sprendimų įgyvendinimą bei viešųjų paslaugų teikimą. Pasirinkęs strateginio valdymo specializaciją, turėsi kompetencijų, būtinų organizacijos strateginei vizijai, strateginei plėtrai kurti, projektams rengti ir vadovauti jų įgyvendinimui. Pasirinkęs viešojo valdymo teisės specializaciją, įgysi teisės žinių apie valstybės tarnybos reglamentavimą, viešuosius pirkimus, tarptautinių santykių ir ES teisės principus viešajame sektoriuje, gebėsi rengti teisės dokumentus ir vadovautis teisės normomis darbe.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Dirbsi vadybinį ar administracinį darbą valstybės valdymo bei administravimo institucijose (ministerijose, departamentuose, savivaldybių administracijose, mokesčių administravimo, teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo įstaigose ir kt.), privačiose bei pelno nesiekiančiose organizacijose (nevyriausybinėse organizacijose).
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Galėsi tęsti studijas vadybos ar kitos studijų krypties magistrantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais

 
 
 
 

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 

Grįžti