Viešasis administravimas

Viešojo administravimo bakalauro laipsnis

Specializacijos: viešojo valdymo teisė, strateginis valdymas viešajame sektoriuje

Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos

Ištęstinės (5 metai; 210 kreditų; dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu) studijos

Konkursinio balo sandara:

0,4 Istorija

0,2 Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Rengiami viešojo administravimo specialistai, įsitvirtinantys viešojo valdymo institucijose, administravimo žinių ir gebėjimų reikalaujančiose pozicijose.
  • Vadybinis ar administracinis darbas valstybės valdymo ir administravimo institucijose (ministerijose, departamentuose, savivaldybėse, mokesčių administravimo ir kt. įstaigose).
  • Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas viešojo administravimo, vadybos ar kitoje socialinių mokslų srities magistrantūroje.
  • Per 70 proc. šios programos absolventų įsidarbina šiaurės ir šiaurės vakarų Lietuvos savivaldybėse ir kt.

Praktika. Praktikos atliekamos Lietuvos ir užsienio įmonėse bei organizacijose.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Apie 50 proc. studijų dalykų numatoma vykdyti nuotoliniu būdu naudojant Moodle aplinką.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Diana Šaparnienė, prof. dr. Aistė Lazauskienė, prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, prof. dr. Jonas Jasaitis.

Studijų tarptautiškumas: skatinami Erasmus studentų mainai ir Erasmus praktika, įtraukiami akademiniai partneriai iš BAF Omahos (JAV), Pardubicių (Čekija), Vroclavo (Lenkija) ir kt. užsienio universitetų.

ĮSIDĖMĖK! :) Rengiami specialistai įgyja viešojo administravimo ir strateginio valdymo žinių, kurios ypač akcentuojamos Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas

 

Studentas kalba 21