Kineziterapija

Sveikatos mokslų bakalauro laipsnis, kineziterapeuto kvalifikacija

Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos

Jungtinė programa su Klaipėdos universitetu

Konkursinio balo sandara:

0,4 Biologija

0,2 Chemija arba matematika

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Darbas sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas, profesinės reabilitacijos įstaigose, socialinės globos bei savarankiško gyvenimo namuose, galimybė užsiimti privačia kineziterapeuto praktika.
  • Universiteto turima materialinė bazė yra viena moderniausių reabilitacijos krypties studijoms Lietuvoje: darbo simuliacinė įranga ERGO2 (vienintelė visoje šalyje), hipoterapijos centras Kurtuvėnų regioninio parko žirgyne ir kt.

Praktika. Per 30 kreditų praktikas mokomasi išsamiai ištirti pacientus, parengti individualias kineziterapijos programas pacientams.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Taikomas nuotolinis bei mišrus nuotolinis mokymasis (25 proc. dalykų) ir lankstus studijų planas.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Albertas Skurvydas, doc. dr. Daiva Mockevičienė, doc. dr. Rima Radžiuvienė, lekt. dr. Vaida Berneckė, lekt. dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė, lekt. Agnė Savenkovienė, lekt. Ilona Dobrovolskytė, lekt. Inga Šimkutė.

ĮSIDĖMĖK! :) Programa atliepia Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos strateginį tikslą – pailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo metus.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas